Zašto Rijekapromet, iako Grad ima 3 autokošare (2 ima Energo a 1 ima Čistoća) plaća privatnoj tvrtki oko 80.000kn godišnje najam auto košare?

U proteklih 15 godina, Rijeka promet je više milijun kuna (1.000 000kuna) dao za najam auto košare privatnim tvrkama.
Cijena rabljene, relativno nove auto košare je oko 170.000kn
https://www.njuskalo.hr/radne-platforme/auto-kosara-oglas-26531936

treba dozvola B kategorije i samo za manje od 2-3 godine je isplativije uzeti manji kredit za kupnju vlastite autokošare, nego imati ovaj skupi najam.

Čak dosta drugih gradova i Vatrogasnih postrojbi ima auto-košare, pa bi se moglo kupiti JVP Rijeke auto košara za tehničke intervencije, a koristila bi se za eventualno i popravak žarulja semafora. Čak i neka okolna vatrogasna društva oko Rijeke imaju vlastite auto-košare a Rijeka nema jednu manju.
Nije li bolje, logičnije i pametnije kupiti za cca 170.000kn autkošaru nego oko 80.000kn godišnje davati i čekati kada privatnik ima vremena doći?

Zašto se ne koriste auto košare koje tvrtke u gradskom vlasništvu već posjeduju?
Energo ima više autokošara, prošle godine je kupio još jednu, potpuno novu.

Čistoća ima na raspolaganju isto auto košare.

Zašto Rijekapromet oglas nije stavio na web stranicu Poslovnih-sustava, kako inače stavlja već sakrio u svojim internim web stranicama?

Zašto na web stranici Rijeka prometa, nije moguće vidjeti tko je pobijedio na ponudi i po kojoj cijeni?

Zašto nema prikaz arhive natječaja već samo aktualne?

Zašto Poziv za dostavu ponuda se ne može otvoriti?
Budući da poziv za dostavu ponuda.pdf nije postavljen na server, a dio je natječaja, planira li se natječaj poništiti, staviti novi rok za dostavu ponuda sa kompletnom dokumentacijom?
Možete li objaviti natječaj i kasnije pobjednika na web stranici Poslovnih sustava?

Ili je to napravljeno da se nekome pogoduje, hoće li na ovom natječaju pobijediti Sandi doo kao proteklih godina i pogoduje li Rijeka promet ovom privatniku?

Građani su već izražavali svoje nazdovoljstvo, osobno sam se obratio u 3- emaila Rijeka prometu da se opere kamera Osječka-Tizianova, prošlo je godinu dana, ona još nije oprana. Na suncu se vide mrlje po ekranu od odbljeska stakla na istim mjestima
.
Zašto u javnom natječaju plaćate za 15 kamera, 18h mjesečno čišćenja kamera i 18h mjesečno popravak žarulja (1h po lokaciji), tj da se svaka kamera opere minimalno jednom mjesečno a to se ne čini?

Tražio sam kada se točno, kojeg dana oprala koja kamera i nije mi dostavljen taj podatak. A očigledno je po stanju nekih da trebaju čišćenje, to se plaća a ne obavlja posao.
Zašto se ne čiste kamere a plaća se najam auto košare za čišćenje kamera?

U stvarnosti osim za maškare kada auto košara miče konzole nema posla i nekoliko kvarova mjesečno (ispod 1h) i svota od 70.000kn je ogromna, a mogle bi se koristiti gradske auto košare.

Građani su već prije izražvali veliko nezadovoljstvo, na Rastočinama je više od 7 dana bilo neispravno crveno svjetlo i čak nakon tužibabe nije popravljeno isti dan.
Izgovor je bila “korona” “propusnice” iako su sami poslodavci mogli odobriti propusnice tada a Sandi je na području Rijeke.

Održavanje semafora

Zašto je u natječaju navedeno da se kvar rješava u roku 4 sata kada u stvarnosti čekamo tjednima za popravak žarulje?

Budući da su gotovo svi semafori u LED tehnologiji, kvarovi su puno rijeđi nego kada su se koristile obične žarulje, grad ima auto košare u svom vlasništu, je li stvarno racionalno tolike novce davati privatnoj tvrtki za najam auto košare?

Može li se od ove godine ukinuti najam auto košare i koristiti auto košara Energa ili Čistoće?

CITAT:
Održavanje svjetlosne prometne signalizacije korištenjem „auto – košare“ na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine
“Tehnički podaci:
– visina konzole iznad kolnika kreće se od 4,5 do 5,5 m
– minimalna nosivost auto – košare mora biti 150 kg
– vozilo mora biti opremljeno propisanom signalizacijom za rad na voznom traku u dnevnim i noćnim uvjetima
– rad se obavlja odmah po pozivu Naručitelja i mora se obaviti unutar 4 (četiri) sata ”

1. Rad auto-košare na održavanju semaforskih lanterni montiranih na konzolnim stupovima iznad kolnika. Usluga obuhvaća rad vozila sa stručnim osobljem. Jedinična cijena podrazumijeva zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova (potreban materijal za zamjenu isporučuje Naručitelj) kao i pranje i poliranje semaforske optike. Mjesečno se predviđa cca 18 sati rada auto-košare. sati 220,00 a’ kn 0,00

2. Rad auto-košare na održavanju kamera za video nadzor. Usluga obuhvaća rad vozila sa stručnim osobljem. Jedinična cijena podrazumijeva zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova (potreban materijal za zamjenu isporučuje Naručitelj) kao i čišćenje, pranje i poliranje optike. Mjesečno se predviđa cca 18 sati rada auto-košare. sati 220,00 a’ kn 0,00

UKUPNO: kn 0,00

Rijeka, siječanj 2021. godine
Sastavio:
Vladislav Klobučar, dipl. ing. prom.

gost-18 / 12.01.2021.

Odgovorite