Unatrag desetak godina obratila sam se, u ime jedne riječke institucije, Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo u Trpimirovoj ulici, a vezano uz mogućnosti gradnje na česticama u Ulici Martina Kontuša 43 i 45 – k.č. 3629, 3628, 3627 i 3604 K.O. Sušak na kojima su postojali ruševni objekti. Rečeno mi je da se može izvršiti rekontrukcija građevina – objekti MORAJU ostati u postojećim gabaritima starih i da se čestice ne smiju spajati prema Detaljnom planu uređenja za područje “Centar Podvežica”.

Unatrag godinu dana započela je ‘rekontrukcija’ objekata – sagrađeni su van gabarita. Tada sam saznala da je bilo još nekoliko zainteresiranih za predmetne čestice i gradnju na njima, ali da su u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo dobivali identičan odgovor kao i ja – sve mora ostati u postojećim gabaritima.

Moje pitanje glasi: Da li je unatrag godinu dana došlo do nekih izmjena vezano za rekontrukciju na postojećim građevimana i ako jest – kakve su izmjene donešene?

Biserka / 07.06.2023.

Poštovana,
u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo navode da, vezano za Vaš upit koji se odnosi na mogućnost rekonstrukcije građevina u ulici Martina Kontuša 43 i 45, točnije na k.č. 3629, 3628, 3627 i 3604, k.o. Sušak, unazad godinu dana nije bilo nikakvih izmjena što se tiče mogućnosti rekonstrukcije građevina na navedenim katastarskim česticama.
Uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđeno je da se navedene čestice, tj. k.č. 3629, 3628, k.o. Sušak nalaze unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke te se za planirane zahvate na navedenim česticama primjenjuju važeće odredbe navedenog Plana, dok se k.č.3627 i 3604, k.o. Sušak nalaze unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke i Detaljnog plana uređenja područja “Centar Podvežica”.
Ukoliko smatrate da se u ulici Martina Kontuša 43 i 45 radi o rekonstrukciji građevina koje nisu sukladne odredbama važeće prostorno planske dokumentacije, pozivamo Vas da se izravno obratite nadležnom tijelu, odnosno Državnom inspektoratu, Područnom uredu Rijeka, Služba građevinske inspekcije, a koja se nalazi na adresi Blaža Polića 2/I, Rijeka.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite