Poštovani;
Željela bih vam skrenuti pažnju na to da je zelenilo pored pješačkog prijelaza na škurinjskom kružnom toku doseglo popriličnu visinu.
Pri izlasku iz kružnog toka u smjeru Škurinja zaklanja vozaču pogled na pješake, pogotovo ako cestu prelazi dijete ili niža osoba.

ADN47 / 08.08.2022.

Danas sam prošla onuda i vidjela da je pokošeno.
Hvala, lijepi pozdrav

Poštovani,
u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav zahvaljuju Vam na dojavi, kao i na ponovnom javljanju nakon obavljenih radova. Kao što ste i sami uočili, neposredno nakon što ste poslali upit, 9. kolovoza ove godine orezani su grmovi koji su ometali prometnu i pješačku komunikaciju, odnosno vegetacija koja je smanjivala preglednost u prometu.
Još jednom zahvaljujemo Vam na suradnji i razumijevanju.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite