možda ovo još nije zrelo za tužibabu ali sam zabrinut da ne postane pa bih ovim putem molio da se utječe na izvođače radova (GP KRK) koji rade na izgradnji kanalizacije u ulici Martinkovac (od Keramika prometa prema Elektromaterijalu) da maksimalno ubrzaju radove. Na stranicama KD Vodovod navodi se da će radovi potrajati do sredine listopada što za tih nekoliko stotina metara, na ovako prometnoj lokaciji ne može biti prihvatljivo. Početkom rujna ovom cestom prolaziti će i velik broj autobusa koji će voziti učenike OŠ Srdoči u druge škole na pohađanje nastave i nazad obzirom da je krenula nadgradnja škole (kako je krenulo neće biti gotovi godinu i pol dana).
Drugo na što bih skrenuo pažnju je da se prilikom postavljanja novog sloja asfalta, isti postavi čitavim prometnim trakom a ne kao na velikom dijelu riječkih prometnica gdje su nakon postavljanja cijevi za kanalizaciju ili plin ostale grbe i rupe te je vožnja (pogotovo na dva kotača) prilično neugodna, da ne kažem opasna. Recimo Zametska ulica na potezu od autobusne stanice do Kauflanda u smjeru grada je primjer loše postavljenog asfalta u samo jednom dijelu prometnog traka.

npaladin / 26.07.2011.

Mislim da bi vezano uz krpanje prometnica, citav grad trebalo nanovo asfaltirati. Bilo bi zanimljivo vidjeti studiju o potrosnji amortizera vozila u Rijeci i nekim drugim gradovima.

Poštovani,
vezano uz Vaš upit na području Martinkovca se od 4. srpnja 2011. godine izvode radovi na izgradnji oko 600 metara vodovodnog ogranka i 60 metara sanitarne kanalizacije. Radovi se izvode u trupu prometnica u ulicama Tina Ujevića i Martinkovac. Kako je prometnica ulicom Martinkovac državna cesta, koja ima izrazitu važnost u povezivanju Rijeke i Kastva te je prometno značajno opterećena, navedeno je uzeto u obzir prilikom izrade prometnog rješenja za regulaciju prometa tijekom izvođenja radova. Prometno rješenje je usuglašeno i s Hrvatskim cestama d.o.o., u čijoj je nadležnosti upravljanje i održavanje državnom cestom. Nadalje, prometno rješenje osim što određuje privremeni režim vođenja prometa ujedno i uvjetuje izvođaču radova dinamiku njihova izvođenja.

Prema spomenutom rješenju radovi koji se izvode u trupu državne ceste u ulici Martinkovac, odnosno na cjelokupnoj trasi od 500 m, podijeljeni su u devet manjih dionica, koje se nažalost radi ukupne dužine zahvata, moraju izvoditi u slijedu. Navedeno znači da nije moguć rad na dvije dionice (na početku i kraju cjevovoda) istovremeno.

Napominjemo da je termin započinjanja radova početak mjeseca srpnja ove godine, usklađen s uvjetom Hrvatskih cesta d.o.o. da se radovi izvedu u periodu manjeg prometnog opterećenja, odnosno u ljetnim mjesecima. U tijeku je razmatranje realnih mogućnosti i usuglašavanje s izvoditeljem radova da se radovi završe krajem rujna, odnosno prije ugovorenog roka – 10. listopada ove godine. O većem skraćenju roka izvođenja radova, a radi tehnologije izvođenja i ispitivanja kvalitete izvedenih radova, gotovo je nemoguće pregovarati.

Što se tiče obnove asfaltnih površina, ona će se izvesti u skladu s Posebnim uvjetima izvođenja radova u trupu državne ceste, izdanim od nadležnog tijela za upravljanje i održavanje – Hrvatske ceste d.o.o., a koji nalažu obnovu u punoj širini jedne vozne trake i to asfaltom u dva sloja, od kojih je gornji, završni sloj, s eruptivnim agregatom.

S poštovanjem,
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

http://www.mojarijeka.hr/repository_files/file/73/

Odgovorite