Na cesti koju godinama čekamo, konačno se događaju pomaci. Ali zašto se putokazi označavaju samo pukim brojevima. Šetajući stazom uz novu cestu vidio sam samo smješne putokaze s oznakama E61, E65, A7…počevši od raskrižja kod HNK-a pa dalje prema istoku.
Što prosječnom građaninu Rijeke, posjetitelju, strancu, putniku-namjerniku znače ove oznake?
Nisu li se putokazi mogli označiti sa Zagreb, Split, Pula, a da ne kažem međunarodnim nazivima: Trieste (I), Ljubljana (SLO), Wien (A)…???

cvilidreta / 25.03.2011.

Poštovani,

slažemo se sa Vama da građanima i putnicima takve oznake možda nisu uvijek dovoljno jasne i detaljne. No, vezano uz Vaše pitanje možemo jedino reći kako je investitor u cestu D-404 i njezin vlasnik tvrtka Hrvatske ceste d.d. (adresa: Vončinina 3, 10 000 Zagreb, tel. 01 4722 555, e-mail: info@hrvatske–ceste.hr), koja je i postavila kompletnu putokaznu prometnu signalizaciju. Prema informacijama koje smo dobili, oznake na cesti D-404 postavljene su u skladu sa projektom i međunarodnim standardima koji vrijede i za Hrvatsku, a za sve eventualne izmjene na opremi ceste nadležan je sam vlasnik ceste.

Moramo reći kako Grad Rijeka te Rijeka promet d.d. nije ovlašten i nema utjecaja na projektiranje, konstrukciju, izgradnju i nadzor ove ceste jer se radi državnoj cesti, tj. investiciji Hrvatskih cesta.

Odgovorite