U strogom centru grada Rijeke,jedna je stambena zgrada , od strane gradjevinske inspekcije proglašena kao OPASNA GRAĐEVINA.
Razlog je izuzetno dotrajao krov,i trula medjukatna konstrukcija na jednom dijelu kao posljedica lošeg krova.
Zadani rok za sanaciju je odavno istekao,,dakle nepoštuje se NAREDJENJE gradjevinske inpekcije.
Da smo u Njemačkoj . zgrada bi pod hitno bila ispražnjena.
Da smo u Zagrebu, zgrada bi dobila crvenu naljepnicu, i isto tako bila ispražnjena.

Pitanja:

1.Koliko zgrada u Rijeci momentalno nosi titulu OPASNA gradjevina i vodi li grad možda neku brigu u svezi ugrožavanja života ili imovine?

2.Zašto zgrada nije jasno označena kao opasna velikim oznakama na fasadi, i nije opasana zaštitnom ogradom, kao što smo mogli vidjeti kod teatro Fenice?

3.Zašto zgrada nije evakuirana od osoba i stvari?

4.Da li je ugrožavanje života i imovine kazneno djelo koje se sankcionira po zakonu ?

5.Ako se uruši krov i pobije ljude na autobusnoj stanici ispod, nikom ništa,ili ćemo se tek onda čitat u Novom Listu ? Zašto javnost nije obavještena ?

6. Ako se uruši medukatna konstrukcija, i svojom težiniom ode 3 kata dole, pobije par ljudi,tko će za to odgovarati ? Referent Rumata ili predstavnik stanara ?

7.Da li se moramo gledati na TV ?

8.Da se nebi izbrisalo ili zataškalo – poslano na RTL Potraga / Provjereno. Idemo u ostale medije a ima ih puno!
hvala na pažnji )

 

OPASNA GRADJEVINA / 21.11.2022.

Poštovani, interesira me zašto nakon mjesec dana nema odgovora na ovu tužibabu Hvala

Poštovani,
ispričavamo se zbog kašnjenja, ali se nadamo Vašem razumijevanju s obzirom da je prikupljanje svih informacija potrebnih za cjelovit odgovor iziskivalo određeno vrijeme. U nastavku Vam dostavljamo očitovanje Trgovačkog društva Rumat d.o.o. Rijeka koje je ovu zgradu na adresi Fiumara 15 u Rijeci održavalo do 1. lipnja ove godine. U njemu se, između ostalog, navodi da su suvlasnici stanova u čije ste nam se ime obratili, kao i vlasnik stana br 6, dugogodišnje neplatiše zajedničke pričuve, što je vidljivo iz ispisa neplatiša pričuve koji nam je dostavljen na uvid. Unatoč tomu, upravo oni zahtijevaju sanaciju zajedničkih dijelova zgrade krova i međukatne konstrukcije između njihovih stanova i to sredstvima zajedničke pričuve koje nikada nisu uredno podmirivali te zbog toga zgrada i nije mogla dobiti kredit za izradu novog krovišta, točnije zbog nedovoljne naplativosti i nedovoljne visine pričuve po četvornom metru.
Vezano za Vaš navod o “truloj međukatnoj konstrukciji na jednom dijelu, što je posljedica lošeg krova” u Rumatu tvrde da je riječ o neistini te da je međukatna konstrukcija oštećena uslijed višegodišnjeg curenja odvoda stana broj 8, u stan broj 6.
Nadalje, u Rumatu navode kako je na krovištu uistinu potrebno zamijeniti pokrov i neke dijelove drvne konstrukcije, zbog starosti. No, obavljena je sanacija nakon koje već duži niz godina krov ne prokišnjava ni u jedan potkrovni stan, što se izvidima može odmah može provjeriti. Nema opasnosti od urušavanja na javni prolaz kako ste naveli. Dakle, prema očitovanju Rumata, međukatna konstrukcija između stana broj 8 i stana broj 6 čiji je vlasnik država, oštećena je zbog višegodišnjeg prešućivanog propuštanja odvodne instalacije iz stana broj 8 u stan broj 6, što potvrđuje i fotodokumentacija koja nam je također dostavljena. Odmah nakon otkrića oštećenja međukatne konstrukcije Rumat je na izvid pozvao ovlaštenog statičara tvrtke INProjekt d.o.o. i Građevinsku inspekciju, nakon čega je izrađen i Glavni projekt koji sadrži i stručno mišljenje statičara o sanaciji međukatne konstrukcije i krova od strane tvrtke “INProjekt” d.o.o. za račun od 7. studenoga 2016.godine na iznos od 12.500,00kn. Glavni projekt sa troškovnicima predan je ovlaštenom predstavniku suvlasnika koji je radove INProjektu d.o.o. platio sredstvima zajedničke pričuve zgrade Fiumara 15.
Dakle, krovište je sanirano u više navrata parcijalnim popravcima, a osim toga prioritet je bila i sanacija međukatne konstrukcije između stana broj 6 i 8, ali ne kao obveza suvlasnika zgrade, već vlasnika navedenih stanova koji su nemarom prouzročili štetu i to prešućivanjem propuštanja odvodne instalacije iz jednog u drugi stan. Za sanaciju krovišta Fiumare 15 Rumat kao upravitelj prikupio je tri informativne ponude te izračun matične OTP banke za dobivanje 350.000,00 kn i 370.000,00 kn kredita na 15 godina za izradu novog krova, uz kamatnu stopu od 2,08 % godišnje, na rok otplate kredita 15 godina, za što je pričuva trebala iznositi 4,50 kn/m2 za niži iznos i 4,70 kn/m2 za viši iznos. Iako je to, prema mišljenju Rumata, prihvatljivo, suvlasnici navodno ne mogu izdvojiti za povećanje pričuve sa sadašnje 4 kn/m2 na 4,50kn i 4,70kn/m2.
Ovlašteni predstavnik suvlasnika Fiumare 15 u nekoliko je navrata samostalno, ali i posredstvom Rumata, kontaktirao neplatiše pričuve stana broj 6 i stana broj 8, sa zamolbom za podmirenje zaostataka pričuve. Pritom je naglašeno i da vlastitim sredstvima moraju sanirati međukatnu konstrukciju, jer su oštećenje sami prouzročili prešućivanjem kvara. Upozoreni su da će Rumat, ukoliko ne plate zaostatke pričuve, pokrenuti pravne postupke, odnosno ovrhu. Duži niz godina ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade nije pokretao ovrhe, već je isključivo samostalno ili putem upravitelja, slao zamolbe za njihovo uredno podmirenje. Nažalost, dug nije podmiren, ali zato i dalje traže sanaciju međukatne konstrukcije i krova. Za istaknuti je i da je država kao vlasnik stana broj 6, putem svoje pravne službe uporno pravno pobijala da je vlasnik stana broj 6 te je ovlašteni predstavnik morao pokrenuti postupak povezivanja knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama, nakon čega je došlo do usklađenja navedenih podataka i utvrđivanja da država jest vlasnik stana broj 6. Suvlasnici stana broj 8 i broj 6 i nadalje nisu uredne platiše pričuve, niti je između tih stanova sanirana međukatna konstrukcija, unatoč Rješenju Građevinske inspekcije o potrebi tih zahvata. Zbog toga će se pokrenuti ovrha prema neplatišama.
Također, ovlašteni predstavnik suvlasnika u više je navrata obavještavao državu da korisnik tog stana ne želi više koristiti cijeli stan od 113m2, već mu je dovoljna garsonijera do 30 četvornih metara, ali nije došlo do promjena, kao ni do uređenja međukatne konstrukcije. Važno je napomenuti da je ovlašteni predstavnik sredstvima zajedničke pričuve platio novu stolariju za taj isti državni stan, kako bi njegovog korisnika zaštitio od elementarnih nepogoda. Time je dokazao da se za taj stan i korisnika više brine on, nego država kao njegov vlasnik.
U očitovanju Rumata navodi se i da je ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade Fiumara 15 bez naknade i odgovorno obavljao tu dužnost te da je od srpnja 2016. godine do danas, obavio brojne radove na zgradi i proveo brojne aktivnosti, uz većinsku suglasnost suvlasnika.

Vezano za upit zašto zgrada nije jasno označena kao opasna, iz Rumata odgovaraju da je razlog tomu što nema opasnosti od urušavanja krova niti dijelova fasade na javni prolaz. Ukoliko se pak uruši međukatna konstrukcija, ističu u Rumatu, odgovornost za to snose vlasnici stanova 6 i 8 koji su nemarom prouzročili oštećenja. Između ostalog, obaviješteni smo da će ovlašteni predstavnik suvlasnika, posebice zbog Vašeg javnog istupa i iznošenja neistina, protiv Vas pokrenuti tužbu za namjerno oštećenje zajedničkih dijelova zgrade, odnosno međukatnu konstrukciju između stanova broj 6 i 8 te zbog činjenice što nisu pokrenuti sanacijski radovi na tomu.
Ujedno, doznajemo da na krovištu izvodite protuzakonite radnje ugradnje velux prozora i to u zoni pod nadzorom konzervatora, što zapravo pobija sve Vaše navode o opasnom krovištu, a o čemu pak također svjedoči dostavljena nam fotodokumentacija.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite