Poštovani,

zanima me konstantna povećanja iznosa “ceste” od 280 m, na mjestu stare ceste prema Spar Krnjevo?

Non-stop se povećava iznos za navedenu cestu. Zemljište je u vlasništvu Spar Hrvatska i Arturus Verona.
Navedene tvrtke su povezane jer i u drugim gradovima (Ivanić Grad npr) rade projekte za Spar.
http://www.ivanic-grad.hr/clanci/2020/september/zapocela-gradnja-novog-spar-ovog-trgovackog-centra/

Međutim, mene jako fascinira kako je 280 m ceste košta preko 5 milijuna kuna, govorite da je bilo potrebno graditi potporne zidove, “dodatna vrijednost zemljišta”.

Možete li javno odgovoriti, prema slikama, ako je sve transparentno i javno, ništa ne skrivate?
Tko plaća ove zidove, ukrasna kamenja prema slikama, koje nisu na gradskom zemljištu već u vlasništvu Spara i gore povezane tvrtke?

Možete li objaviti detaljan troškovnik i projekt na ovaj portal, ako je sve transparentno i povećanje troškova koja se stalno gomilaju?

Tko je izvođač radova za Spar, čiji su ovo bageri?
Jesu li gradski radovi gotovi?
Cesta je gotova a stalno viđam iste bagere, iste kamione kako rade na zemljištu Spara, njima pripremaju teren, rade potporne zidove. Ukrasna kamenja stavljaju u mreže, rade kocke iako postoje puno jeftinija rješenja.

Meni se sve ovo čini kao velika afera i da u biti grad radi velike radove koje bi trebao financirati privatni investitor, na privatnom terenu.
Čini se kao žičara na Sljemenu na riječki način.

Čak je i u proračunu za 2021. opet 1.717.000,00 kuna za “Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo”.
Ako je sve transparentno i ako smo transparentni grad, opovrgnite navode, jasno označite na fotografijama i sa snimke dronom, što grad financira zajedno sa troškovnikom i opravdanjima izmjene projekta i kasnijim povećanjem troškova.

Koliko će sada ukupno stajati “Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo”? Tj “cesta” od 280 m od od početka je već poskupila s 5.3 milijuna kuna na….

gost-18 / 07.12.2020.

Poštovani,

https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika1.jpg
(Slika 1)

prema informacijama koje smo dobili iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, zid sa gornje fotografije nije mramorni, nego armirano-betonski potporni zid koji je u funkciji nosivog zida Liburnijske ulice i nije predmet izgradnje ulice U1, niti njegovu izgradnju financira Grad Rijeka.

Slika 2:
https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika2.jpg

Slika 3:
https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika3.jpg

Na gornjim fotografijama prikazan je, kako navodite, „kamen u mreži“, a zapravo je riječ o vrsti zida koji se građevinskim riječnikom nazivaju gabioni. Konstrukcije gabiona koriste se u funkciji zaštite pokosa i jeftiniji su od bilo kojeg drugog rješenja za zaštitu pokosa. Postavljanje gabiona također ne financira Grad Rijeka.

https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika4.jpg
(Slika 4)

Što se tiče Vašeg upita o objavljivanju detaljnog troškovnika i projekta na ovom portalu, obavještavamo Vas da uvid u projektnu i drugu dokumentaciju možete dobiti u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, kao i odgovore na sva ostala eventualna pitanja koje imate, sukladno propisima o pristupu informacijama.

Na upit tko je izvođač radova za Spar i čiji su bageri na gradilištu, odgovor možete dobiti jedino od investitora ovog poslovnog kompleksa.
Što se pak tiče radova koji su financirani sredstvima gradskog proračuna, stanje na izgradnji ulice U1 je slijedeće: završeni su svi radovi na izgradnji infrastrukture, odnosno vodovodnih instalacija, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete, telekomunikacijske kanalizacije i polaganju elektro instalacija niskog napona te na gradnji nosivog stroja prometnice i južnog potpornog zida prometnice prema željezničkoj pruzi. Također, asfaltiran je južni i dio sjevernog nogostupa te kolnik s prvim nosivim slojem asfalta. Temeljem Ugovora s izvođačem radova završetak radova planira se u lipnju iduće godine kada će se završno asfaltirati ulica završnim slojem asfalta i kada će biti dovršeni radovi na asfaltiranju sjevernog nogostupa. Do tada bi trebala biti postavljene horizontalna i vertikalna signalizacija, čime će radovi na gradnji ulice U1 biti završeni. Završno asfaltiranje ulice planira se nakon iskopa građevne jame za novi objekt, kako bi se izbjeglo oštećenje asfalta uslijed radova na građevnoj jami i odvozu materijala.

Izvođač radova na ulici U1 i na iskopu i zaštiti građevne jame nije isti. Izvođač radova na ulici U1 je Vodogradnja d.o.o. iz Kukuljanova i s obzirom da su radovi na 1. fazi prometnice završeni, izvođač se privremeno povukao s gradilišta sa svom svojom mehanizacijom. Mehanizacija koja je na gradilištu vidljiva je isključivo mehanizacija izvođača građevne jame.

U Proračunu za 2021. godinu predviđena su financijska sredstva za završetak radova na izgradnji ulice, odnosno za završetak radova 2. faze izgradnje, kao i sredstva za rješavanje dijela imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju koji nije realiziran u ovoj godini.

https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika4.jpg
(Slika 4)

a gornjoj fotografiji označen je zahvat koji je u fazi gradnje, odnosno označena je ulica U1. Do izmjene projektne dokumentacije u fazi gradnje nije došlo. Sve dodatne informacije i uvid u kompletnu dokumentaciju gradnje ulice U1 možete dobiti u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, sukladno propisima o pristupu informacijama.

Slika 5. pregledna situacija iz projekta ulice U1 (označeno žutom bojom)
https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/12/Slika5.jpg

Što se tiče Vašeg posljednjeg pitanja, u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav navode da cesta nije poskupjela s 5.3 milijuna kuna. Dapače, u postupku nabave postignuta je i ugovorena planirana cijena. Planirane stavke u Proračunu Grada Rijeke uključuju za pojedini zahvat ukupne troškove izgradnje, nadzora, geodetske radove i imovinsko-pravne postupke, kao i iznose sufinanciranja drugih komunalnih društava vezano za njihovu infrastrukturu. Kod ovakvih zahvata planiranje se provodi kroz dvije proračunske godine. Sveukupno trošak izgradnje ulice U1 iznosi 8.795.966,51 kuna sa PDV-om, a u taj trošak uključeno je izvođenje radova, usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora zaštite na radu te se sufinanciranje provodi od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i HEP-ODS d.o.o., svakog u svom dijelu troškova izgradnje infrastrukture. Trošak gradnje ulice koji se odnosi na Grad Rijeku iznosi 6.412.356,40 kuna sa PDV-om.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite