Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ali i samom interesu ostalih građana molim da Rijeka promet počne ozbiljno i realno odgovarati na tužibabe a ne davati polovične odgovore samo na dio pitanja na koji žele dati odgovor. Ništa korisno se ne događa u tužibabama, odgovori kasne tjednima a građani su nezadovoljni jer se stanje ne mijenja. Opet čovjeku u prošloj tužibabi niste odgovorili na puno pitanje
https://www.mojarijeka.hr/korisnik/Bet26/tuzibaba/2211/
već samo na dijelić pitanja a ostala su “izgubljena” kao i hrpi prethodnih građana.

Pa molim da po redosljednom broju pitanja odgovorite na jedno po jedno označavajući i vi rednim brojem na što je odgovor.

PITANJE 1. Više građana vam se žalilo na semafor Osječka-Zaobilaznica, uporno ste tvrdili da su senzori u funkciji, pa je problem eskalirao kada vam je neki građanin snimio raskršće u 4 doba dana i u sekundu je unatoč senzorima i potpuno različitim opterećenjima u milisekundu isto radio program semafora.
Naveli ste da semafor ima maksimalna vremena i minimalna vremena smjerova koja rade ovisno o opterećenju senzora.
Zašto semafor u 2 u noći kada nije bilo niti jednog vozila na senzoru je držao u milisekundu jednako vrijeme kao i kod punog opterećenja u 16h popodne?

ODGOVOR 1:

PITANJE 2:
Možete li, kako je upitno hoće li se i ikada napraviti ovi kružni tokovi i to može trajati mjesecima ako ne i godinama, to onda napraviti reprogramiranje semafora, da se skrate ili produže smjerovi skretanja ovisno o opterećenju, da se recimo lijeva strelica iz smjera Centar->Drenova a skretanje za zaobilaznicu (bočna lijeva strelica) uključi ovisno o senzoru i skrati ili produži ovisno o opterećenju senzora?

ODGOVOR 2:

PITANJE 3:
Zašto semaforizirano raskršće Tizianova-Kresnikova radi na senzore, puno je pametniji i svaki krug je potpuno različit od prethodnog gdje svaki bočni smjer ima kraće ili duže trajanje zelenog ovisno o opterećenju? Zašto taj semafor radi puno bolje od Osječka-Zaobilaznica? Tko je proizvođač tog semafora i koja osoba ga je programirala? Radi li još ta osoba u Rijeka prometu? Je li taj semafor noviji ili stariji od onoga Osječka-Zaobilaznica, rade li na istoj tehnologiji?

ODGOVOR 3:

PITANJE 4:
Slično pitanje identični dobronamjerni prijedlozi građana, nije odgovoreno hoće li se i kada što promijeniti:
RIJEKA PROMET:
“Što se tiče raskrižja Osječka – Ive lole Ribara u Rijeka prometu ističu kako su Vaši prijedlozi dobri te da imaju smisla, jer su i stručnjaci reagirali na isti način kada je semaforizirano raskrižje stavljano u funkciju.”
Raskršće Osječka-Drenova, kada se skreće desno prema Drenovi,uplali se crveno, zelena strelica koja ne radi kada se upali zeleno iz smjera Vrtnog centra a prije toga nije zeleno ni kada vozila iz Peveca imaju strelicu prema Drenovi.
Vaš odgovor jest da se vrtnom centru pali stalno zeleno jer tamo nema senzora nije točan jer je tamo montirana kamera na smjeru vrtni centar i upali se crvena lampica na kameri kada dođete ispred semafora, znači da je kamera u funkciji.
Ali neovisno o toj kameri tamo se pali zeleno iako vozila jako rijetko dolaze i ne svaki krug pa se bespotrebno kolona stvara u Osječkoj čekajući strelicu (tj crveno Vrtni) prema Drenovi.
Puno novaca se potrošila za to raskrižje i nove semafore koji su zamijenili stare semafore a ništa konkretno, bolje nismo dobili, dapače gužve su jednake ako ne i gore.
Možete li i ovdje reprogramirati raskršće po senzorima, da se Vrtnom pali zeleno po kameri odnosno da strelica prema Osječka-Drenovi radi više?
Možete li to napraviti još ovaj tjedan?

ODGOVOR 4:

PITANJE 5:
Ne kužim zašto ste izjavili da su i “stručnjaci” Rijeka prometa uvidjeli na taj problem kada kasnije niste rekli da ćete to i promijeniti ili išta učiniti po tom pitanju?
Što znači biti stručnjak, postoji li kakvo zvanje, kako se postaje stručnjak?
Možete li izvršiti korekcije na semaforu Osječka-Zaobilaznica i Osječka-Drenova još ovaj mjesec?
Ovo pitanje se sada malo produžuje na sljedeće…

PITANJE 6:
Koliko zaposlenih ljudi ima Rijeka promet vezanih za rad i održavanje semafora uključujući i programiranje/ korekcije?
Koliko se godišnje novaca potroši na njihove plaće i doprinose?

Može li netko odnosno zna li netko od navedenih zaposlenih raditi korekcije odnosno recimo produžiti negdje 5s, napraviti korekcije sinkronizacije, namjestiti aktivaciju senzora itd ili vam to radi samo neka privatna firma kojoj morate dodatno platiti?

Jer vidim brojne pritužbe za rad semafora, prvo je izgovor na jednom starom, da je star i da tamo ne možete raditi korekciju jer je star i tamo treba doći nov, a kada se građani žale na nove semafore tvrdite da rade po senzorima, pa kada građani prilože video koji opovrgava jer u 2 u noći kada nije bilo nikog na senzori je radio u milisekundu isto, tada tvrdite da je to “kompleksan sustav” i opet ne radite promjene i izbjegavate konkretne odgovore. Na semaforu koji nije star ni godinu dana isto ne možete raditi promjenu, pa nekako imam dojam da nigdje ne možete nikakve promjene raditi koje bi doprinjeli kvaliteti prometa.

ODGOVOR 6:

PITANJE 7:
Za registraciju i pretraživanje javnih natječaja NN treba platiti godišnje oko 1000kn da bi zainteresirani građanin mogao naći podatak koji bi trebao biti javan i besplatan bez pretraživanja stotina natječaja. A upitno je li bio u javnom natječaju ako je iznos za bez objave. Zašto skrivate ovaj podatak:

I sada čitam o kontroverznim kamerama starim 18 godina, kako na stranici NN ima stotine javnih natječaja Rijeka prometa a nisam uspio naći podatak:
Koliko ste platili, kojoj firmi i koja je bila kamera ta 2014?

PITANJE 8:
Na stranicama Poslovnih sustava provode se jednostavni natječaji gdje se recimo traže gume za autobuse, žarulje za Energo, kosilice za Čistoću, Rijeka promet za “održavanje sustava”.
Lijepo zamišljeno, da je transparetno.
I kod Energa se može vidjeti koja firma, tko je dobio natječaje, po kojoj cijeni, odluku o odabiru je javno objavljena:
https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/jednostavna-nabava/energo-bn/
I kod Čistoće se može vidjeti koja firma, tko je dobio natječaje, po kojoj cijeni, odluku o odabiru je javno objavljena:
https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/jednostavna-nabava/cistoca-bn/
Autotrolej isto, sve transparetno:
https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/jednostavna-nabava/autotrolej-bn/
Poslovni sustavi, također, objavljuju podatke tko je pobijedio i iznos:
https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/jednostavna-nabava/poslovni-sustavi-jen/

I onda naravno, uvijek izuzetak, Rijeka promet. Pogađate, godinama se ne objavljuje i taji tko je pobijedio na kojem jednostavnom natječaju
https://www.poslovni-sustavi.hr/kategorija/jednostavna-nabava/rijekapromet-bn/

Iz kojeg razloga nije moguće pronaći rezultate odabira Jednostavne nabave na web stranici Poslovnih sustava za tvrtku Rijeka promet?
Građani mogu samo nagađati o razlozima skrivanja baš za ovu tvrtku, poput kamera kada je otkriveno da se skupo plaća stara tehnologija ili da LED marketi koštaju nekoliko stotina kuna (uz izvore web stranica i slike gdje se slični/isti prodaju iz Kine preko Alibabe ili Ebaya) a Rijeka promet ih je plaćao 88.000kn po pješačkom što je objavljeno na nekim portalima!

Na pješački prijelaz na Novoj cesti postavljeni LED markeri


REZULTAT: Ove godine se neće staviti više niti jedan led marker kada je ova afera krenula.

Riječ je o stotinama jednostavnih nabava Rijeka prometa sličnih kao slučajno otkrivena za LED markere na koje nikada nije objavljen rezultat odabira i iznos što pobuđuje veliku sumnju u netransparetnost nabava Rijeka prometa gdje građani ne mogu vidjeti tko je pobijedio u natječajima, riječ je o pojedinačnim natječajima od oko 50.000kn a kada se zbirno zbroje stotine natječaja na koje nije javno objavljeno tko je dobio riječ je o milijunima kuna netransparetnih natječaja.

Može li Rijeka promet ako je doista transparetan i ništa ne taji na sve prethodne jednostavne nabave objaviti Odluku o odabiru kao što su objavile ostale gradske tvrtke?
ODGOVOR 8:

PITANJE 9:
na spoju Ćićarijske ulice s Ulicom Pletenci nalazi se zeleni trokut, znak STOP koji se nalazi na tom spoju je vrlo slabo uočljiv, budući da je obližnje drveće naraslo te ujedno molim da se napravi zahvat kako bi se dio grana odrezao budući da znatno zaklanja i rasvjetni stup na kojem je i stavljen znak STOP te je dio ulice znatno manje osvjetljen noću.

Molim POTPUN odgovor na sve što sam pitao, jer nije ni uklanjanje viška grana napravljeno tako da i dalje pokriva pokriva uličnu rasvjetu i predmetni znak, a što će tek biti kad sve zazeleni?

salmonela / 06.03.2020.

Poštovani,

slijedom Vašeg upita kojeg ste 6. ožujka 2020. godine objavili na portalu Mojarijeka.hr, a koji mi je, kao službeniku za informiranje Grada Rijeke, proslijeđen i dostavljen na daljnje postupanje, obavještavam Vas o sljedećem.

U svojem ste se upitu pozvali na Zakon o pravu na pristup informacijama vezano uz objavu odgovora na pitanja postavljena u rubrici „Tužibaba“ na navedenom portalu.

Kako bismo Vam odgovor u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama mogli i dostaviti, napominjem da ste, kao korisnik prava na pristup informaciji, u obvezi dostaviti svoj zahtjev temeljem članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, sukladno članku 18. stavku 3. Zakona, „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

Stoga Vas, u smislu navedenog članka Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivam da svoj zahtjev ispravite te ga dostavite upotpunjenog traženim podacima, odnosno, imenom, prezimenom i adresom, uz podatke za koje tražite pristup, a nakon čega će zahtjev, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, biti obrađen i odgovoren.

S poštovanjem,

Doris Šajn
Službenik za informiranje Grada Rijeke

Poštovani,

temeljem prethodne obavijesti, a s obzirom da nismo zaprimili dopunjeni zahtjev, doneseno je Rješenje o odbacivanju zahtjeva. Međutim, s obzirom da ne raspolažemo traženim podacima, Rješenje nismo u mogućnosti dostaviti.

U Rješenju je navedeno da je anonimni građanin, u rubrici “Tužibaba” objavio upit, pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama.
Dopisom od 9. ožujka Grad Rijeka pozvao je korisnika da dostavi potpun zahtjev, s obzirom da to u obvezi učiniti kako je utvrđeno člankom 18. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Do danas Grad Rijeka nije zaprimio dopunjen zahtjev te s obzirom da je od dana objavljivanja dopisa kojim je korisnik pozvan, prošao rok od pet dana za dostavu, predviđen Zakonom, tražene informacije ne podliježu primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama.
Neovisno o tome, Grad Rijeka odgovorit će korisniku na upit postavljen u rubrici Tužibaba.

S poštovanjem,

Doris Šajn,
Službenik za informiranje Grada Rijeke

Ovo je u skladu s GPDR-om da moram objaviti vlastito ime i prezime, adresu na portalu?

Ako ćemo tako, da se ispuni zakonska regulativa, Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama, ponavljam zahtjev, molim da se odgovori na sva pitanja. MEDIA 365 j.d.o.o., Stubište Lipovica 3, 51410 Opatija

Odgovorite

Kalendar događanja