Poštovani,

zanima me ima li Luka Rijeka potrebne dozvole za skladištenje i transport metalnog otpada u samom centru grada?

Postoji li studija utjecaja na zdravlje ljudi, budući da se hrpe tog otpada nalaze na niti 100 m od stambenih zgrada i centra grada? Bura i jugo čestice sa ovih nezaštićenih hrpetina bez probema raznose po gradu i onda mi to udišemo…

Kakav je to otpad? Od kuda je i kamo ide ?

Kakvi su bili rezultati mjerenja kvalitete zraka kad se taj otpad zapalio u srpnju prošle godine i provode li se mjerenja i kakvi su rezultati tokom godine na toj lokaciji?

I za kraj, moramo li baš trpjeti te goleme, otvorene hrpetine smeća koje nas truju?Zar ne postoji niti jedna druga lokacija, osim centra grada, na kojoj bi se moglo skladištiti i transportirati to smeće?

lp

teta / 22.02.2021.

Buku koju stvar taj otpad iz inozemstva je velika. Svaki dan i svaku noć se pretumbava, to je užas. A onima bliže sve te čestice ulaze u stanove. Ljeti da ne govorim.
Nedavno je to bilo i gorjelo jer razno smeće je pomiješano, to je bio nemogući smrad.

Uglavnom. Grad Rijeka nije dovoljno što je teritorijalno kažnjen 90 tih nego jedan je od rijetkih gradova kojem je oduzeta obala. Praktički ovlasti grada su da niti Adamićevu ne mogu preći jer sve je pod kontrolom lučke uprave.

Poštovana,

u Luci Rijeka d.d. navode da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju vezanu za skladištenje i transport metalnog otpada. To su dokumenti partnera koji prate teret i klasificirani su kao poslovna tajna. Za svaki brod, odnosno brodsku pošiljku, izrađene su analize tereta i ishodovane potvrde da se ne radi o radioaktivnom otpadu.

Također, na svakoj otpremnici nalazi se ključni broj koji prati teret, prateći list za otpad te potvrda dobavljača da teret ne sadrži opasne tvari, eksplozivne materijale niti da je radioaktivan. Sva skladištena roba, odnosno staro željezo, po klasifikaciji tereta ne spada u opasne tvari.

Luka, kao skladištar, posjeduje dozvole za skladištenje opasnih tereta, klasificiranih po IMO codu i te su količine, ovisno o vrsti opasne tvari, ograničene i propisane Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima na lučkom području.

Staro željezo, ne spada u kategoriju opasnih tvari. U luci se skladišti u skladu s pravilima struke i u količinama koje su ograničene prema najavljenim brodovima i količinama predviđenim za utovar u narednih 10 do 15 dana. Pitanje kvalitete zraka u nadležnosti je Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koji po tom pitanju do sada još nije izdavao bilo kakva upozorenja.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite