Zašto, mjesecima nakon završenih radova ne radi rasvjeta (u nizu na puno mjesta).
To se prekinulo negdje na polovici radova u Krešimirovoj, a očito GP KRK to nije popravio i vratio. Kao i onaj kabel za semafore.

Od skretanja za Zavod za javno zdravstvo pa do Hnk Ivana pl. Zajc na desetke je stupova javne rasvjete koji ne rade. U Krešimirovoj, još od radova, ne radi rasvjeta na većini mjesta.

Zašto se voda zazdržava na puno mjesta na slikama po kolniku, čak satima i danima nakon što kiša prestane padati. Na puno mjesta su šahte malo iznad razine ceste ne 1-2cm ispod, postoje udubljenja u asfaltu gdje se često zadržava voda, pogotovo kraj pješačkog na križanju s Teslinom ulicom.

Pločnik je izrazito loše asfaltiran i za vrijeme svake, pa i najslabije kiše prepun je velikih lokva.
Sve u svemu očajno a jako skupo plaćeno.

Koliko je na kraju koštala ta “rekonstrukcija” ceste sa svim radovima tj koliko je GP Krk dobio novaca? Je li istina da je dobio i 29% više, tj maksimalno moguće (30%) temeljem zakona o javnoj nabavi?

Na natječaju bude najjeftiniji, a u puno radova točno oko 29% više novaca dobije od “nepredviđenih i dodatnih radova”.

Od javnih natječaja s Gradom Rijekom, i gradskim tvrtkama, od kojeg brojeg ukupno nadmetanja u kojem broju je GP KRK dobio dodatne radove tj novac i u kojem prosječnom postotku više?

Kada će izvođač tj GP KRK popraviti nedostatke i loše izvedbe na nekim mjestima nakon tih milijunski vrijednih radova u Krešimirovoj?

gost-18 / 17.12.2020.

Poštovani,
Krešimirovu ulicu obišli su djelatnici TD Energo. Utvrđeno je da su neispravne tri svjetiljke za koje su otvoreni radni nalozi te će kvarovi biti otklonjeni u okviru redovnog održavanja, u najkraćem mogućem roku.
Što se tiče kvara kod Palače šećerane, radi se o kvaru na napojnom podzemnom kabelu, koji nije nastao kao posljedica radova na rekonstrukciji Krešimirove, već se radi o ranijem kvaru zbog dotrajalosti kabela koji napajaju taj dio rasvjete.
Tijekom ovog tjedna pronaći će se rješenje kako bi svjetiljke proradile.
Vezano za ostale primjedbe na rasvijetljenost, gradske su službe svjesne činjenice da je dio instalacije javne rasvjete u centru grada zastario te da se svjetiljke češće kvare. Stoga je Grad pokrenuo izradu projektne dokumentacije modernizacije kompletnog sustava javne rasvjete Grada Rijeke, sukladno novoj zakonskoj regulativi iz područja svjetlosnog onečišćenja.

Isto tako, investitor radova na rekonstrukciji dijela državne ceste (Krešimirova ulica) nije Grad Rijeka, već Hrvatske ceste, pa molimo da se njima obratite vezano za izvedene radove.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Kao što se vidi na dolje navedenom linku grad Rijeka je bio naručitelj te mislim da se je kao takav trebao pobrinuti i da radovi budu izvedeni na propisan i pravilan način, a ne kao što je sada slučaj kada radovi nisu izvedeni na propisan način što se vidi iz svake malo jače kiše kada su nogostup i Krešimirova ulica poplavljeni da se ograđuju kako to nije na njima. Ne nije na njima direktno ali kao naručitelj mislim da se je trebao pobrinuti da plaćeni radovi budu izvedeni kako spada.

https://www.rijeka.hr/councillor-question/pitanja-vezana-uz-propuste-na-radovima-u-kresimirovoj-ulici/

Odgovorite