Zašto GP Krk, iako mu je plaćeno milijune kune za radove u Krešimirovoj, već 6 mjeseci nije vratio nosač znaka i okrenuo ga na pravu stranu?
Već sam prijavio to Komunalnom redarstvu u studenom 2020. i do danas to nije vraćeno!

Kada se planira riješiti problem ostajanja vode na kolniku i pločniku na nekim mjestima, jer GP Krk nije dobro asfaltirao, površina nije ravna i ostaju velike lokve za vrijeme i nakon svake slabije kiše.
“površinski zadržava oborinska voda na raskrižju ulica Nikole Tesle i Krešimirove te da će izvođač navedeno sanirati ” a još nije sanirano, 3 mjeseca je prošlo.

HC je rekao da će GP Krk sanirati problem na kolniku, a problem ostajanja vode na pločniku treba Grad Rijeka tražiti od izvođača.

Originalni upit i slike:

Loše izvedeni radovi GP-a Krk u Krešimirovoj ulici?

Kontaktirao HC njihov odgovor:

12. sij 2021. 15:58

Poštovani,

U nastavku se nalazi tražena informacija.

Radovi rekonstrukcije kolnika Krešimirove ulice odnosili su se na obnovu kolničke konstrukcije i rubnjaka te novelaciju horizontalne i vertikalne signalizacije. Projektom su definirani uzdužni i poprečni nagibi ceste na način da su se morale poštivati prisilne točke uklopa u poprečne ulice i raskrižja, odnosno zadržale su se postojeće nivelete rubnjaka i nogostupa. Nakon izvedenih završnih asfalterskih radova u Krešimirovoj ulici, izvršena je geodetska kontrola visina lijevog i desnog ruba kolnika i utvrđena su neznatna odstupanja na pojedinim lokacijama koja su unutar dozvoljenih odstupanja prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.

Problem funkcioniranja oborinske odvodnje u Krešimirovoj ulici ne treba tražiti isključivo u Krešimirovoj ulici, već je isti povezan uz funkcioniranje odvodnje okolnih prometnica. Kod jačih oborina uočljivo je da veće količine vode dolaze iz smjera Zvonimirove ulice, dijelom iz Vukovarske ulice kroz ulicu Potpinjol, te kroz ulicu Nikole Tesle do križanja sa Krešimirovom ulicom. Postojeći sustav oborinske odvodnje u Krešimirovoj ulici nije dimenzioniran da prihvati svu tu dodatnu količinu oborina iz okolnih ulica koje gravitiraju prema Krešimirovoj ulici. Uočljivo je da veća količina oborina dolazi kroz ulicu Nikole Tesle do križanja sa Krešimirovom ulicom gdje postojeći slivnici ne mogu kratkom roku prihvatiti tu količinu oborina. Također kod interventnog ulaza u KBC Rijeka sa Krešimirove ulice vidljivo je da veća količina oborina dolazi iz parcele KBC-a i opterećuje postojeći sustav oborinske odvodnje, što se vidi po razini vode uz cestovni rubnjak. Prema Zakonu o cestama, Hrvatske ceste d.o.o. kao pravna osoba koja upravlja javnom cestom koja prolazi kroz naselje, ne održavaju sustav oborinske odvodnje, već je za to nadležan Grad Rijeka. Predlažemo da, vezano uz funkcioniranje oborinske odvodnje, zatražite dodatno pojašnjenje u Gradu Rijeci.

….

Na internom tehničkom pregledu konstatirano je da se površinski zadržava oborinska voda na raskrižju ulica Nikole Tesle i Krešimirove te da će izvođač navedeno sanirati tijekom jamstvenog roka. Prema našim saznanjima, oborinska odvodnja užeg centra grada Rijeke dio je budućeg projekta aglomeracije Rijeka koji se planira izvoditi. Tim projektom predviđena je izvedba novog oborinskog kolektora kroz Ulicu Nikole Tesle, s tim da se radovima neće zadirati u netom završene radove u Krešimirovoj ulici. Predlažemo da se u svezi projekta aglomeracije Rijeka obratite za više informacija u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i Gradu Rijeci.

Vezano uz upit o nepredviđenim i dodatnim radovima objavljen na portalu MojaRijeka, napominjemo da je Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije Krešimirove ulice bio podijeljen između slijedećih Naručitelja: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. Za radove iz dijela Ugovora koji se odnosi na Hrvatske ceste d.o.o. nije bilo potrebe sklapanja nikakvog financijskog dodatka Ugovoru za nepredviđene ili dodatne radove, odnosno svi radovi su izvedeni unutar ugovorenog iznosa osnovnog ugovora.

Lijep pozdrav,

HC Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ured za odnose s javnošću
12. sij 2021. 15:58

donald-trump / 14.04.2021.

Recimo ovaj slivnik na pločniku kod Indexa, kod kiše se stvaraju lokve oko slivnika a slivnik je čak 6-7mm izdignut od okruženja pa voda ne odlazi u njega.
I taj slivnik bi trebalo ponovno postaviti i ovaj put na razinu ispod okoline.
https://ibb.co/2tFxJTN

Poštovani,

prema očitovanju koje smo dobili, djelatnici Hrvatskih cesta d.d. obavili su detaljno geodetsko snimanje stanja ruba kolnika, slivnika i kritičnih pozicija te je u tijeku izrada tehničkog rješenja poboljšanja postojećeg sustava oborinske odvodnje čija izrada je posebno zahtjevna, radi izrazito malog uzdužnog nagiba ceste.
Neposredno nakon izrade tehničko rješenje izvođača radova dostavit će se nadzornom inženjeru i investitorima na odobrenje te će se radovi izvesti u okviru ugovornih obveza koje izvođač ima za jamstveno razdoblje.

S obzirom da je riječ o proceduri koja zahtijeva određeno vrijeme, ljubazno Vas molimo za strpljenje i razumijevanje.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite