Može li Grad objasniti i odgovoriti kako je Plodine dobilo po tako niskoj cijeni u najam gradski prostor za 1.73 eura po m2, odnosno svega 569,17 eura mjesečno na razdoblje od deset godina?
Riječ je o prostoru 200237, namjena 47.10 – Trgovina na malo, Ružićeva 18A.
Iako Plodine posluju na adresi nešto niže tj. Ružićeva 39, prema situaciji na terenu, na adresi Ružićeva 18A, ne nalaze se trgovina Plodina na malo, već njihovi uredski prostori.
Da su iznajmili pod pravom šifrom tj pravu djelatnost koju obavljaju u unajmljenom prostoru, najam ih ne bi koštao 1.73 eura m2 već bi bio višestruko skuplji.

Najam je odobren od 16. 5. 2019. na razdoblje od 10 godina po toj smiješnoj cijeni, za djelatnost koju ne obavljaju u tom prostoru!?
Već je prošlo više od godinu dana, bili ste upozoravani na navedenu problematiku, ali ništa se nije poduzimalo?

Zašto se na navedenoj adresi ne obavlja trgovina, tko je uopće odobrio tako nisku cijenu i zašto na primjedbe građana niste reagirali?

Ja sam poduzetnik, gledam poslovne prostore i često nađem na primjere u najblažu ruku rečeno sumnjivih najmova.

Također, zašto za prostor 201225, koji ima najam od 55 eura mjesečno, iako se reagiralo prije više od godinu dana, te zakupnik od 2017 (na službenim stranicama još od 2017. piše da ne rade u tom prostoru), nedavno sam slikao taj prostor, jer je bio otvoren dok se zgrada renovirala i bojala se vrata, unutra je samo luster i ogledalo na zidu, godinama je prazan a navodno se tek 2020. javio da ima neko curenje, iako ja curenje nisam vidio.

Također, ja sam prijavio da je on dobio taj prostor po cijeni od 55 eura mj 95.29 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo a on uopće nije registriran za tu djelatnost. Da je dobio po šifri za koje je oglašen (tada bi mj najam bio puno skuplji i realniji) i da obavlja tu djelatnost doista unutra, ne bi se žalio.

ZNAČI PRIJAVIO i onda vi umjesto da reagirate, da prostor dobije drugog korisnika, poveća mu se cijena, vi ste išli u bazi podataka promijeniti šifru da odgovara njegovoj!!!!???

Slike koje potvrđuju u prilogu

Da li se nekim poduzetnicima pogoduje kod najmova i davanja niskih cijena, kako ste mogli promijeniti šifru po kojoj je dobio prostor naknadno?

Vaše obrazloženje je da date prostor tko se javi na natječaj, recimo imate prostor Korzo 8, 50 m2, s time da ako unutra imate knjižnicu, imate cijenu najma od 100 eura, ako npr. kladionicu od 500 eura.

Također, kod isteka cijene nudi se mogućnost produženja po najnižoj cijeni za tu šifru djelatnosti u tom trenutku? Možete li objaviti za svaku godinu, ako je transparentno, koja je bila najniža cijena najma za koju djelatnost?

Sve skriveno, kada šaljete mailove i prijavljujete, osuđuju vas, ne dobivate odgovore, poklapaju slušalice.

No onda ne možete dozvoliti da netko iznajmi pod šifrom i djelatnosti knjižnice a otvori kladionicu ili restoran.

Ili ja sam prijavio praktički šifru postolara (i cijena za postolara) a unutra bila optika!?

I što GRAD napravi, promijeni šifru u optiku (a u biti prostor prazan i nikom ništa)?

Hoćete li objaviti kojim tvrtkama je i u kojem iznosu odobreno neplaćanje smanjenje najma povodom COVID-19 krize?
Neki nisu uspjeli dobiti, a neki su uspjeli, ali sve je netransparentno, kao što je država objavila tvrtke koje su zatražile i dobile pomoć i u kojem iznosu, zašto to i Grad ne može?

Hoćete i tako sada samo promijeniti šifru za Plodine? Pogoduje li se Plodinama i hoćete li od njih i ove godine dijeliti bonove?

cesri / 12.10.2020.

Poštovani,

poslovni prostor na adresi Ružićeva 18/A objavljen je 10. travnja 2019. godine u Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora (https://www.rijeka.hr/bidding/natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnih-prostora-15/) pod rednim brojem 28 za više djelatnosti između kojih su i sve djelatnosti iz područja G (odjeljak 45-47) za aktivnost: prateća uredska djelatnost za obavljanje administrativno tehničkih poslova za koje se i trgovačko društvo Plodine d.d. prijavilo, odnosno izlicitiralo poslovni prostor na istom javnom natječaju. Početna jedinična cijena zakupnine po m² za sve djelatnost koje su bile objavljene za predmetni poslovni prostor iznosila je 0,73 €/m² (bez PDV-a). Za poslovni prostor zaprimljene su tri prijave, od kojih prijava jednog natjecatelja nije bila sastavljena sukladno uvjetima iz natječaja. Licitacija za poslovni prostor provodila se s oglašenim početnim iznosom zakupnine od 0,73 €/m². Natjecatelj je iskazao svoju ponudu u više krugova. Trgovačko društvo Plodine d.d. utvrđeno je najpovoljnijim natjecateljem, budući da je ponudio najviši iznos zakupnine po 1m² od 1,73 €/m² (bez PDV-a), odnosno 12,81 kn/m² (bez PDV-a), što je utvrđeno prema srednjem tečaju HNB, važećem na dan provođenja licitacije, odnosno na dan 7. svibnja 2019. godine.

Početna jedinična zakupnina €/m² (bez PDV-a) za djelatnosti koje su objavljene u javnom natječaju izračunava se sukladno Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/13, Službene novine Grada Rijeke br. 2/15, 1/16, 5/18), odnosno prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini poslovnog prostora i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja. U slučaju poslovnog prostora na adresi Ružićeva 18/A koji se nalazi u III. zoni, za djelatnost: sve djelatnosti iz područja G (odjeljak 45-47) – aktivnost: prateća uredska djelatnost za obavljanje administrativno tehničkih poslova, izračunava se na sljedeći način:

Navedena djelatnost nalazi se u Grupi IV, poslovni prostor se nalazi III. zoni, budući da je površina poslovnog prostora veća od 100 m² cijena se ponderira te se do početne, oglašene cijene dolazi na način:
https://www.mojarijeka.hr/wp-content/uploads/2020/10/Plodine-grupa-4.jpg

Početne jedinične cijene zakupnine po m² razvrstane prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostora obavlja vidljive su na https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/06/Po%C4%8Detne-jedini%C4%8Dne-cijene-zakupnine-SN-Grada-Rijeke-8-18.pdf.

Ugovor o zakupu za predmetni poslovni prostor s trgovačkim društvom Plodine d.d., sukladno Općim uvjetima objavljenog javnog natječaja (tekstualni dio), sklopljen je na vrijeme do donošenja pravomoćnog rješenja o utvrđivanju vlasništva, a najdulje na vrijeme od 5 godina, odnosno od 16. svibnja 2019. godine do 16. svibnja 2024. godine.

Nastavno na Vaš upit da li ćemo objavljivati kojim tvrtkama i u kojem iznosu je odobreno neplaćanje, odnosno smanjenje najma povodom COVID-19 krize obavještavamo Vas o sljedećem. U vremenu pandemije korona virusa, počevši od 18. ožujka 2020. god. Grad Rijeka je nizom mjera pomoći, između ostalog i mjerama oslobođenja i umanjenja zakupnine, preuzeo na sebe dio tereta koji je pogodio sve sfere gospodarskog života. Sve mjere javno su objavljene kao Zaključci Gradonačelnika i dostupne su na web stranici Grada Rijeke, sve u skladu s načelima transparentnosti i jednakog postupanja. Ukoliko imate potrebu izvršiti uvid u pojedini zahtjev/rješenje, molimo da se obratite zahtjevom sukladnim Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Nadalje, u odnosu na Vaše navode da Vi prijavljujete situacije u prostorima u kojima se ne obavlja djelatnost, odnosno da se obavlja djelatnost koja nije izlicitirana/ugovorena ponavljamo odgovor s kojim ste već upoznati.
Zakupnik o kojem je riječ je temeljem Ugovora o zakupu br. 7915/02-03 od 21.06.2011. godine u zakupu predmetnog poslovnog prostora, za ugovorenu cijenu od 2,90 €/m², a radi obavljanja djelatnosti popravka i izrade očnih pomagala.

Zakupnik trenutno ne obavlja ugovorenu djelatnost u ovom poslovnom prostoru, s obzirom da je u tijeku uređenje poslovnog prostora radi oštećenja prostora poplavama u kišnim danima, kao i uređenje fasade. Također, iz uvida u Izvadak iz obrtnog registra razvidno je da je predmetni zakupnik registriran za ugovorenu djelatnost. Također, ističemo da je u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, Grad Rijeka upisan kao vlasnik predmetnog poslovnog prostora, međutim postoji zabilježba spora pokrenutog po Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

U tom smislu, Vaše pritužbe smatramo u potpunosti neutemeljenima.

U odnosu na Vaše insinuacije o nezakonitom poslovanju, pogodovanju te samim time negativnom utjecaju na Proračun Grada Rijeke za koji držite da se s osnova zakupnine ne puni dovoljno dobro, kao i Vaše navode da Vas se osuđuje i da Vam se poklapaju slušalice, ističemo sljedeće.

Poslovi u vezi upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima Grada Rijeke temelje se na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Odluci o zakupu poslovnog prostora, Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, a ponašanje službenika temelji se na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nadalje, izvidnici Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, redovno, na svakodnevnoj bazi, kontroliraju korištenje poslovnih prostora, stoga ne samo da ne možemo prihvatiti Vaše tvrdnje o nebrizi za izvršenje ugovora ili „puštanju“ obavljanja neugovorenih djelatnosti, već ih rezolutno odbijamo kao neistinite, kao i Vaše navode da Vas se osuđuje i da Vam se poklapaju slušalice.

Ukoliko imate dodatan upit za točno određeni prostor, slobodno se možete obratiti nadležnim službama Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite