živim u zgradama (a.bennussia) gdje svaki stan ima svoj dimljak po vertikali, ali mi je rečeno da se ne mogu grijati na drva jer da se ne mogu plin i drva koristiti u istoj zgradi….zanima me kojom je to uredbom i po kojoj osnovi plinu dana prednost… i što je s nama koji se želimo grijati na drva….zar nije logično da ako su već uvodili plin trebali su osigurati i njegovo korištenje bez zadiranja u prava ostalih

fiume fiume / 02.11.2011.

ha ha ha ….ma ko je to rekao….kod nas se grijemo i na plin i na drva….

Poštovani,
Vašu tužibabu proslijedili smo u Energo te ćemo objaviti odgovor čim ga dobijemo.

Poštovani,

sigurnost svih stanara svakako je najvažniji element stanovanja u stambenim zgradama. Prema važećim propisima, odnosno Zakonu o gradnji i Tehničkim propisima za dimnjake u građevinarstvu, ne postoji mogućnost dvojnog ložišta, odnosno mogućnost zagrijavanja prostora loženjem na drva te paralelno korištenje plinskih uređaja na istom dimnjaku.

Također, jedna od bitnih činjenica je projektna dokumentacija iz koje se može vidjeti je li zgrada projektirana za zagrijavanje prostora na kruta goriva ili na plin.
Stoga iz Energa svajetuju da više podataka, odnosno adresu i broj stana dostavite tvrtki Dimnjačar d.o.o. koja je ujedno i koncesionar za dimnjačarske poslove u Rijeci, kako bi Vam oni mogli dati detaljnije upute o korištenju ložišta na kruta i plinovita goriva u Vašoj zgradi.

Dodao bih kontakte na koje se ljudi mogu obratiti:

Dimnjačar d.o.o.
Vodovodna 37
51000 Rijeka
T. 051.334.892, 051.213.604
F. 051.213.615
E. info@dimnjacar.hr

zahvaljujem na odgovoru iako baš i nisam u potpunosti zadovoljan no pametnije mi je da šutim da ne zaradim ban

Mozete i uljudno komentirati. Vjerujem da bi vecina voljela vidjeti sto su Vam odgovorili nadlezni.

nadležni u Dimnjačaru su rekli da se putem povjerenika zgrade ili upravitelja zgrade treba naručiti pregled dimnjaka.

Odgovorite

Kalendar događanja