U Proračunu za 2020, pa 2021 pa sada i u 2022. stalno rastu troškovi za kratku cestu, koja stalno poskupljuje, popust Sljemenske žičare.

Grad je opravdavao više milijunske troškove “da cesta ne vodi samo do Spara” i da je “ne grade samo radi Spara” (inače, svi ostali trgovački centri bi trebali u svom trošku cestu do sebe urediti i to rade.

Ogromni troškovi za Spar Krnjevo, tko to plaća?

Grad je čak išao i korak dalje, sada planira od Spara otkupiti tu nepotrebnu cestu, koja vodi samo do Spara.

Potpuni slom ove ceste je napravio MO, koji se protivio ovoj investiciji, govorio da je nepotrebna i da ne treba spojiti ulicu i da se troše milijuni.

Znači na kraju u toj cijeni čak i nije novi semafor, po kojoj cijeni po m2 sada GRAD otkupljuje (i od koga, zašto) tu cestu, koju je gradio očito na zemljištu od Spara?

Rezultat svega ovoga i mjeseci kasnije jest, MO i građani koji žive u toj ulici su odlučili da ograda ostaje, da će cesta i “spoj” biti zatvoreni, ograda je ostala.

Zašto onda grad otkupljuje cestu i kakva su to povećavanja od prvotnih 5 milijuna kuna, sada preko 8, približavaju se 9 milijuna kuna i 10 milijuna kuna, valjda s otkupom.

Zašto je grad toliko skupo platio ovu, očito nepotrebnu cestu koja vodi samo do Spara?

Zašto sam Spar nije platio cestu koja vodi samo do njihove garaže, a ne da sada Grad mora otkupiti cestu koja vodi samo do Sparove garaže uz prvotni trošak od 8.5 milijuna kuna s PDV-om za cestu od 280 m, koja je prije postojala na istoj lokaciji.

gost-18 / 27.09.2022.

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na javljanju te vas ovim putem obavještavamo kako je netočan navod da iz godine u godinu rastu troškovi za gradnju ceste koja vodi samo do Sparove garaže. Naime, Grad Rijeka u proračunskim dokumentima ima stavku „Pristup poslovno stambenom kompleksu“ koji osim gradnje ulice koju spominjete i ulice planske oznake U1, sadrži i troškove projektne dokumentacije i gradnju pristupnog puta planske oznake PP2, troškove projektiranja kolno pristupnog priključka planske oznake PP1, sve sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, odnosno Urbanističkom planu uređenja dijela područja Krnjevo (SL 4/18). U istoj stavci planirani su u proteklom periodu i troškovi otkupa zemljišta za sve tri prethodno navedene građevine.

Ulica koju spominjete i ulica planske oznake U1 izgrađena je ne samo kao pristupna cesta do trgovačkog centra Interspar Krnjevo već i kao pristupna cesta do još dvije građevinske parcele u zoni na kojima je u planu stambena izgradnja. Ulica U1 u svom trupu ima izgrađenu kompletnu javnu komunalnu infrastrukturu, a sukladno Zakonu građenje i održavanje komunalne infrastrukture obaveza je jedinice lokalne samouprave. Za građevinu Interspara temeljem zakonske regulative investitor je podmirio troškove komunalnog doprinosa, a prema zakonu naplaćeni komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Rijeke, koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Iz navedenih razloga ulicu planske oznake U1 izgradio je Grad, a ne Spar.

Gradnja ulica planske oznake U1 izgrađena je u okviru ugovorenih sredstava za građenje i dobivena je uporabna dozvola za korištenje. Ograda čiju ste sliku priložili uz vaš komentar i pitanja biti će uklonjena u što je moguće kraćem roku.

Što se tiče zemljišta, treba napomenuti da je građenje bilo koje građevine na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora ili bez dokaza pravnog interesa, je zakonom zabranjeno. Grad Rijeka je prije početka građenja imao dokazani pravni interes odnosno izvršio je otkup zemljišta od svih vlasnika zemljišta u zoni zahvata ulice planske oznake U1 na Krnjevu, između ostalih i dio zemljišta na kojem je bio vlasnik SPAR HRATSKA d.o.o.
Grad Rijeka nije otkupio ulicu U1 od Spara nego je izgradio ulicu, nerazvrstanu cestu, u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom, dozvolama za gradnju i osiguranim proračunskim sredstvima.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Ograda je i dalje na mjestu, zašto?

Koliko je i zašto poskupila sve ova pristupna cesta koju je financirao Grad i koja su poskupljenja bila 2022.?

Odgovorite