Na adresi Krešimirova 34, prekoput kolodvora je bila apoteka u prostoru Grada Rijeke s velikim drvenim ormarima kojma si se svi divili. Sada se prostor prenamijenjuje a pitam gdje su završili lijepi drveni ormari?

Mico Antolovic / 11.06.2021.

Poštovani,
iz Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom obaviješteni smo da je Ljekarna Jadran Rijeka 28. listopada 2020. godine s Gradom Rijekom sklopila Ugovor o suglasnosti za preinaku poslovnog prostora, sukladno dostavljenom Idejnom rješenju projektantice Nevenke Fućak te prema posebnim uvjetima preuređenja Ljekarne Jaran izdanim od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci. Rok za izvođenje radova bio je 30 dana od dana sklapanja ugovora. Potom je 1. prosinca 2020. godine djelatnik Grada Rijeke obavio izvid, pri čemu je utvrđeno da su svi radovi navedeni u Ugovoru o suglasnosti za preinaku izvedeni sukladno Idejnom rješenju i prema posebnim uvjetima. Što se tiče ormara, oni su privatno vlasništvo i zakupnik s njima može slobodno raspolagati. Prema dostupnim informacijama, vlasnica ih je ustupila Muzeju ljekarništva koji se nalazi u Užarskoj ulici u Rijeci.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite