Radovi na uređenju nogostupa u Ulici Svetog Jurja

Radovi započeti u 2009. godini odvijaju se u fazama. Izvođač
radova je tvrtka “Građevinar” d.o.o. Rijeka, investitor “Rijeka promet”
d.d. Rijeka. Radovi se izvode na dužini zahvata od otprilike 450
metara, njihova vrijednost iznosi 266.000,00 kuna.

Zbog
sigurnosti prometa, u navedenoj ulici postavljeni su i semafori za
regulaciju prometa. U planu je i izmicanje stupova javne rasvjete i HT-a
kako bi prolaz pješacima bio neometan.

U
okviru postojećih radova,  nastavit će se i s uređenjem nogostupa prema
Crkvi Svetog Jurja. Suradnjom vlasnika zemljišta, članova Vijeća MO,
izvođača radova, Odjela za komunalni sustav, Rijeka prometa d.d. Rijeka i
Županijske uprave za ceste postignuti su najoptimalniji dogovori i vrše
se radovi na terenu, kako bi stanovnici ovog dijela Drenove mogli
sigurnije prolaziti dosad neuređenim stazama.

(D.L.) 


Oznake