Radionica je dio ciklusa programa „Rispekt – jačanje i reintegracija marginaliziranih osoba treće životne dobi“ koji je realiziran uz potporu sudioničkog programa Civilne inicijative u okviru projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Rašireno je vjerovanje da se oštećenje sluha javlja rijetko
kod poneke starije osobe. Točno je da osjetljivost sluha starenjem slabi. Česti
pratioci oštećenja sluha su potištenost, tjeskoba, ljutitost, usamljenost,
socijalna povučenost i izolacija, a svi proizlaze iz novonastalih
komunikacijskih uvjeta, kojima se većina osoba koje su izgubile sluh ne može
samostalno prilagoditi. Nakon otkrivanja gubitka sluha, osoba je u većoj ili
manjoj mjeri suočena s promjenama životnog stila i kvalitete života.

Radionica psihološke prilagodbe na
slabljenje sluha za starije osobe, namijenjena je starijim osobama s oštećenjem
sluha
,
osobama koje su primijetile da gube sluh, imaju slušno pomagalo ili će ga tek
dobiti, ali i članovima njihovih obitelji. Na radionici će zainteresirani
građani saznati više o tome kako se nositi s emocijama koje ova životna
promjena izaziva i kako kvalitetnije komunicirati s drugima, a uz savjet
psihologa, isprobat će I nekoliko logopedskih vježbi koje mogu prakticirati kod
kuće.

Cilj programa odabranih u sklopu kampanje Civilne
inicijative je aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih
programa te poticanje produkcijskih i organizacijskih kapaciteta neformalnih
civilnih grupa i pojedinaca.