kolegij

Manjku
iz 2010. godine pridodaje se manjak iz 2009. godine u iznosu od
48.681.767,96 kuna, tako da ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće
u sljedećem razdoblju iznosi 96.363.931,40 kuna. Manjak će se
nadoknaditi iz proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, što će, kazao je
riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, imati za posljedicu smanjivanje
planiranih rashoda u ovoj godini i utjecati na realizaciju dijela
zacrtanih programa i projekata.
 
Nepovoljna gospodarska
kretanja direktno su se odrazila na ostvarenje prihoda proračuna u 2009.
i 2010. godini. Pojedine vrste prihoda ostvarene su u znatno manjim
iznosima od očekivanih što je kao posljedicu imalo ostvarenje manjka
prihoda u 2009. godini, a također i u 2010. godini. Dodatna nepovoljna
okolnost su izmjene Zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu
1. srpnja 2010. godine, zbog čega je došlo do smanjenja prihoda od
poreza na dohodak što se odrazilo na prihode proračuna općina, gradova i
županija. Nadalje, smanjena su i sredstva za decentralizaciju školstva,
prihodi od poreza na promet nekretninama, a zbog krize, smanjen je i
interes za gradska zemljišta i kupovinu prava građenja. Sukladno
planiranom, odnosno od 95 do 97%, ostvareni su prihodi koji su u
direktnoj nadležnosti Grada, kao što su komunalna naknada ili gradski
porezi. 
 
“Iako smo rebalansom proračuna za 2010. godinu
smanjili plan rashoda za 60 milijuna kuna, smanjujući na svim stavkama,
osim na socijalnom programu i stavkama koje direktno utječu na standard
građana, u 2010. godini rashodi su bili veći od prihoda za 47,6 milijuna
kuna. Za razliku od države, gradovi i županije nemaju
mogućnost zaduživanja za tekuće poslovanje, što smo predlagali kao
privremenu mjeru u ovim kriznim vremenima,” kazao je Obersnel,
napominjući da su, unatoč složenoj situaciji, tijekom cijele 2010.
godine vrijedile mjere podrške poduzetnicima, čime se Grad svjesno
odrekao prihoda od oko 20 milijuna kuna.
 
Unatoč teškoj
financijskoj situaciji, Grad Rijeka redovno izvršava sve svoje obveze po
pitanju otplate obveznica i drugih oblika zaduživanja, obveze prema
zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima te prema odluci
o socijalnom programu.
 
Na kolegiju su usvojena i druga
izvješća vezana uz ostvarenje proračuna za 2010. godinu, i to Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
koji je realiziran s 45.165.154,37 kn, što je 70,2% planiranih
sredstava, potom Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture, koji je ostvaren s 69.526.594,52 kn ili 91,2%. Od plana
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora
realizirano je 11.539.200,90 kn ili 83,9%, u što ulaze i prijelazni
radovi iz 2009. godine.

Ugovor za financiranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Marišćina”

Prihvaćen
je Ugovor za financiranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom
“Marišćina”. Projekt je vrijedan 49,3 milijuna eura, od čega će se 45%
financirati iz IPA predpristupnog fonda Europske unije, 22% iz sredstava
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 33% osigurat će
iz sredstava Ekoplusa, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Prema
riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, Grad
Rijeka je od 2001. – 2010. godine u projektu Marišćine sudjelovao na
različite načine, pa je tako u sufinanciranje redovnog poslovanja
Ekoplusa uloženo 6,8 milijuna kuna, u sufinanciranje izgradnje
Županijskog centra 17,8 milijuna kuna, a u sufinanciranje izgradnje
vodoopskrbnog sustava 18,7 milijuna kuna. Ukupno dosadašnje ulaganje
Grada Rijeke u projekt Županijskog centra iznosi gotovo 97 milijuna
kuna, koji će uz ulaganja u treću fazu prometnice i učešće u izgradnji
centra za gospodarenje Marišćina od 3 milijuna eura, na kraju iznositi
oko 130 milijuna kuna.
 
Kako je kazao direktor Ekoplusa Dušan
Šćulac, interes za natječaj za izbor izvođača radova je velik. S obzirom
na to da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja, odnosno Vlada je
dopustila ulaz u posjed i kod onih privatnih vlasnika s kojima Ekoplus
nije postigao dogovor, radovi mogu započeti nakon provedenog natječaja.
 
Gradonačelnik
Obersnel je istaknuo kako je obveza Grada Rijeke i sanacija odlagališta
otpada Viševac te podsjetio kako će Grad Rijeka i Čistoća na Marišćini
urediti i prostor koji će poslužiti za odlaganje otpada u vremenu između
zatvaranja Viševca i otvaranja Županijskog centra za gospodarenje
otpadom, dakle na vrijeme od 2 do 2,5 godine. “Nema nikakve opasnosti da
će doći do nemogućnosti odlaganja otpada – Rijeka neće postati Napulj,”
kazao je gradonačelnik Obersnel.
 
Rezidencijalni program Kamov

U
sklopu Rezidencijalnog programa Kamov od 1. lipnja do 31. srpnja u
Rijeci će boraviti Mary Simpson, umjetnica koja stvara u sklopu projekta
Eastern European Residency Exchange Instituta za istraživanje
avangarde, dok će od 1. do 31. svibnja 2010. godine u redizensu boraviti
sarajevski pisac Željko Ivanković.

“Sajam mogućnosti”

Grad
Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska nastavljaju suradnju u
projektu “Zajedno više možemo”, primarnoj prevenciji zlouporabe opojnih
droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i
drugih oblika rizičnog ponašanja, namijenjenoj učenicima 4., 5. i 6.
razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Tako će se u utorak, 24.
svibnja održati “Sajam mogućnosti”, s ciljem upoznavanje učenika s
različitim izvanškolskim sadržajima kako bi sami mogli odabrati određenu
aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.
 
Lista prioriteta za davanje stanova u najam

U
petak, 20. svibnja bit će objavljen Javni poziv za prikupljanje
zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na Listu
prioriteta za davanje stanova u najam. Kako je kazala pročelnica Odjela
za komunalni sustav Irena Miličević, očekuje se da procedura
sastavljanja nove Liste mogla završiti u prosincu.
 
Prihvaćeno
je izvješće o provođenju mjera zaštite od požara na području grada
Rijeke za 2010. godinu te usvojeni sve odluke vezane uz zaštitu od
požara u 2011. godini.
 
Gradskom vijeću predloženo je da se za
ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Rijeka za predstojeće četverogodišnje
razdoblje imenuje dosadašnja ravnateljica Gordana Rena.
 
Prihvaćen
je ponovni zahtjev trgovačkog društva 3. MAJ Motori i dizalice za
odgodu dospijeća plaćanja duga komunalne naknade. Kako je kazala
pročelnica Miličević, ta tvrtka gradskom proračunu duguje 9,9 milijuna
kuna uz 6,1 milijuna kuna uvjetno otpisanih kamata, a do sada je
uplaćeno samo 100 tisuća kuna. No, uvažavajući tešku financijsku
situaciju i otkazane narudžbe, Grad Rijeka je odlučio produljiti rok za
obročno plaćanje komunalne naknade, ali uz uvjet redovnog podmirenja
ugovorenih obroka i tekućeg, mjesečnog zaduženja komunalne naknade te uz
napomenu da će Grad tražiti odgovarajuća sredstva za osiguranje
plaćanja duga.
 
Iz sredstava proračunske zalihe za 2011. godinu
izdvojit će se 100 tisuća kuna za sufinanciranje uređenja prostora i
nabave opreme za potrebe Odjela za pedijatrijsku hematologiju i
onkologiju Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, kao i 250 tisuća kuna za
podmirenje troškova nepredviđenih troškova nastalih u sklopu nastupa
Hrvatske na Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji. Zbog problema s
plovećim paviljonom, s 3. maju kompenzirat će se, na račun dugova, 188
tisuća kuna, dok će se 69 tisuća kuna platiti Jadranskom pomorskom
servisu

Izvor: Rijeka.hr