Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazao zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski, osobna je odluka svakog od nas gdje će živjeti, studirati, raditi, hoće li imati djecu, dok lokalna uprava odlučuje o određenim ulaganjima koja utječu na te odluke.

Vođenje aktivne populacijske politike na gradskoj razini

„Grad Rijeka je u proteklim godina pokrenuo niz aktivnosti kojima je nastojao utjecati na stanovito poboljšanje negativnih trendova nataliteta. Primjer ulaganja u održivost i pomlađivanje grada su izgradnja stanova putem programa poticane stanogradnje i prema ostalim modelima, ulaganje u vrtiće, produženi boravak učenika u školama, modernizacija i poboljšanje javnog gradskog prometa i parkirališta, cijeli niz programa zdravstvene edukacije i prevencije te niz aktivnosti za djecu i mlade, odnosno mjere usmjerene ka vođenju aktivne populacijske politike na gradskoj razini. Jedna od mjera koja pomaže obiteljima neposredno po rođenju djeteta je dodjela potpore za opremu novorođenčeta, čiji se iznos od ove godine udvostručuje“, kazao je zamjenik gradonačelnika Palčevski.

Novost ove godine je da je Grad Rijeka dvostruko povećao iznose novčane potpore za opremu novorođenčeta, koja od sada za prvo dijete iznosi 3.000 kuna, za drugo 4.000 kuna, a za treće i svako sljedeće 6.000 kuna.

Osim potpore za opremu novoročenčadi, koju dobivaju sva djeca rođena u Rijeci, demografske mjere koje će se provoditi u idućem razdoblju uključuju i stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje i sufinanciranje vrtića, udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, prijevoza učenicima i studentima, prehrane za djecu i sl.

Sandra Krpan, Marko Filipović i Goran Palčevski

Sandra Krpan, Marko Filipović i Goran Palčevski

Gradonačelnik Filipović: Socijalnim programom nastojimo izaći u susret građanima u potrebi

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

„Socijalni program se provodi od samostalnosti RH i uspostave Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave i prepoznat kao jedan od sveobuhvatniji u Hrvatskoj, na što smo posebno ponosni. Osim što je osigurava pravo na podmirenje troškova stanovanja i obroka, koji se jamči svim građanima Hrvatske, naš Socijalni program zadire i puno dublje i pomaže svima onima koji su se iz raznih okolnosti bili primorani javiti na neke od pomoći koje nudimo“, kazao je gradonačelnik Marko Filipović.

Tijekom 2021. godine gradskim socijalnim mjerama bilo je zaštićeno ukupno 6.619 korisnika, odnosno cjelokupnih kućanstava ili pojedinih članova kućanstva, koji su ostvarili 13.347 prava na razne oblike pomoći.

Na godišnjoj se razini se za ostvarivanja prava na neki od 22 oblika pomoći propisana Odlukom o socijalnoj skrbi iz gradskog proračuna izdvaja oko 22 milijuna kuna, a kada se pribroje i sredstva za programe i projekte iz socijalne skrbi, ukupno se radi o 24 milijuna kuna.

„Svjesni smo da gospodarska situacija, a naročito inflacija, smanjuju kupovnu moć sugrađana, i trudit ćemo se kao Grad izaći im ususret putem našeg izdašnog Socijalnog programa. Sagledavajući cjelokupni Socijalni program i sve mjere koje su provođene, u proračunu za 2022. osigurali smo  još neka dodatna prava, koja se u prvom redu tiču novorođene djece, ali nismo zaboravili ni umirovljenike te smo osigurali uskrsnicu za one najugroženije, s mirovinom manjom od 1.700 kuna“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Razni oblici novčane pomoći za 2022. godinu

Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, visine iznosa socijalnih prava u 2022. su godini na razini prošle godine.

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2022. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima. Za ovu pomoć te za pomoć korisnicima koji ostvaruju 100% oslobađanje od plaćanja troškova boravka djece u vrtićima, u 2022. godini osigurat će se 2,1 milijuna kuna.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni (primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu) ili posebni uvjet (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna.

Besplatan prijevoz i novčane pomoći starijima

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu pomoć od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Druga vrsta pomoći namijenjena je umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna.

Također, Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su darivatelji krvi, ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Tako oni korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć u rasponu od 500 do 1500 kuna, ovisno o broju članova kućanstva. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva.

Zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga mogu ostvariti pravo na podmirenje troškova električne energije. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna. Korisnici nužnog smještaja pravo imaju u dvostrukom iznosu.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna.

Kao i proteklih godina, gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus.