Drago Glamuzina i Zoran FerićFoto: Drago Glamuzina i Zoran Ferić

U „odraslom“ dijelu programa
Giacomo Scotti i Diana Rosandić predstavili su dvojezičnu
zbirku pjesama “Na nebu se ne prlja rublje / In cielo la biancheria non
si sporca” Nikole Kraljića i Giacoma Scottia te je na kraju dnevnog
programa Zoran Ferić s urednikom Dragom Glamuzinom  predstavio svoj novi
roman “Kalendar Maja”.