Poziv stanarima ulica Cvjetne, Ivana Žorža i Stanka Frankovića

Sastanak je planiran radi uvida i rasprave, te mogućih prijedloga o radnoj verziji Projekta uređenja prostora i parkinga između navedenih zgrada. Izrada glavnog projekta planirana je iz sredstava prioriteta MO Drenova.

(D.L.)

Oznake