Poziv na prezentaciju zamjene niskonaponske mreže na Drenovskom putu

Objašnjenje Elektropromorja Rijeka:

“Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka kreće s realizacijom projekta zamjene postojeće niskonaponske mreže na području Donje i Gornje Drenove.

Realizacija bi se odvijala u dvije faze:

1. Na području Donje Drenove Ulicom Drenovski put od skretanja prema Ulici Bok sve do mesnice Žeželić, završno s kućnim brojem 114 i dijelom sporednih ulica, izvođenje radova planirano je u razdoblju 17. listopada do 17. prosinca 2011.
2. Na području Gornje Drenove u Ulici Drenovski put od kućnog broja 116 do kraja Ulice Drenovski put, preko Ulice Svetoga Jurja pa do granice Grada Rijeke, izvođenje radova planirano je u Planu investicija za 2012. godinu u razdoblju od 16. siječnja do 23. ožujka 2012.

Postojeća niskonaponska mreža izvedena je kao zračna mreža, jednim dijelom golim vodičima, što je zastarjeli način izvedbe niskonaponske mreže, a dijelom samonosivim kabelskim snopom manjeg presjeka. Nova mreža izvest će se u potpunosti novim samonosivim kabelskim snopom izoliranih vodiča. Umjesto postojećih i dotrajalih drvenih i betonskih stupova ugradili bi se metalni stupovi  koji bi se montirali uz glavnu cestu, dok će se unutar naselja dotrajali drveni stupovi zamijeniti novim betonskim stupovima. Ovo tehničko rješenje primjenjuje se od Ulice Bok do raskrižja za Centralno groblje Drenova. Na preostalom dijelu izvršit će se zamjena dotrajalih stupova betonskim stupovima.

Na metalne stupove postavit će se rasvjetna armatura koju financira Grad Rijeka. U urbanim sredinama uobičajeno je i estetski prihvatljivije ugrađivati rasvjetna tijela na metalne stupove, a pogotovo uz prometnice većeg značaja.

Postojeći stupovi su uglavnom locirani u okućnicama i na njih su spajani kućni priključci koji su većinom izvedeni zračno, a manje kabelski. Radi lakšeg održavanja mreže i priključaka, oslobađanja privatnih parcela od stupova te poboljšanja kvalitete rasvjete prometnice, stupove je potrebno smjestiti, gdje god je to moguće, van dvorišta. S obzirom da veći dio ulice Drenovski put nema nogostupa pojavljuje se problem pozicije stupova na tim spornim mjestima. Prijedlog je da se u tim specifičnim slučajevima stupovi stavljaju na rubove privatnih parcela u ogradne zidove.

Novom mrežom poboljšale bi se naponske prilike, postiglo sigurnije i kvalitetnije napajanje potrošača te potpuna modernizacija javne rasvjete prometnica i naselja Drenova.”

(D.L.)

Oznake