Prijave za sudjelovanje
na Dječjoj karnevalskoj povorci i Međunarodnoj karnevalskoj
povorci otvorene su
do 16. prosinca 2015. godine
,
a prijavnicu je moguće ispuniti na
službenoj mrežnoj stranici Riječkog karnevala www.rijecki-karneval.hr.