Prvi kolegij nakon ljetne stanke riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel otvorio osvrtom na početak školske godine, za koju su, što se epidemioloških mjera tiče, riječke osnovne škole spremne. Što se izvršenja proračuna tiče, ono što je izgubljeno u prvih šest mjeseci ove godine neće se moći nadoknaditi, rečeno je na kolegiju.

Nastava je počela, za sve učenike viših razreda i zaposlenike osigurane su po dvije platnene zaštitne maske, kojih je Grad naručio 13.000, kao i potrebna sredstva za dezinficiranje.

Redovna nastava prioritet

– Za sada je stanje dobro, a narednih nekoliko dana imat ćemo konkretne podatke te eventualne probleme i izazove rješavati u hodu. Škole su se uglavnom odlučile za model A, to znači redovna nastava uz poštivanje preporučenih mjera. Sve škole su razradile modele postupanja u slučaju sumnje na koronavirus. U svakom slučaju, trebat će puno razumijevanja učenika, učitelja, ali i roditelja, kako bi se lakše prebrodila ova situacija. Za sada smo odgodili početak izbornih predmeta Moja Rijeka i Građanski odgoj jer nam je prioritet redovna nastava. Najveći problem nam predstavlja organizacija produženog boravka budući da se inzistira na tome da se djeca iz različitih razreda ne miješaju, što je prostorno i organizacijski neizvedivo. Trenutno je programom obuhvaćeno 70% prijavljene djece, pri čemu je prioritet dan mlađim skupinama. Neki roditelji nam predbacuju zašto smo uopće uzimali prijave. U lipnju, kada smo primali prijave situacija nije izgledala toliko loše. Mjere koje su donijeli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja dobili smo koncem kolovoza i njima je praktički nemoguće odgovoriti. Ako bi se poštivale sve mjere, uz uvjet da se djeca iz drugih razreda ne miješaju u jednu grupu, trebalo bi zaposliti još 44 nastavnika. Uz problem osiguranja prostora, pitanje je da li bi ih uopće mogli odmah i naći. S druge strane, to bi za proračun bilo mjesečno opterećenje za dodatnih 660.000 kuna, koje u ovom trenutku proračun ne može pratiti. Treba vremena da vidimo kako će se situacija odvijati,  kazao je gradonačelnik te dodao kako razumije i inicijativu Spasimo riječki sport kojom se traži da se školske dvorane i dalje koriste za treninge sportaše i sportske udruge. Danas je prioritet redovna nastava, koja se u pojedinim školama dijelom održava i u školskim dvoranama, radi poštivanja mjera, zaključio je gradonačelnik.

Iznoseći podatke o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za prvih šest mjeseci ove godine, gradonačelnik je kazao kako se Polugodišnji izvještaj odnosi na plan proračuna usvojen u prosincu prošle godine, s obzirom na to da je Rebalans proračuna usvojen u srpnju, nakon što je širenje bolesti COVID – 19 već izazvalo ogromne posljedice na ukupnu gospodarsku aktivnost na svjetskoj razini. Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj, Vlada je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile su i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada, pa će posljedice pandemije biti puno teže i dugoročnije od samog vremenskog perioda u kojem su prve epidemiološke mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite bile na snazi (ožujak – svibanj 2020.), tim više što se ponovno pogoršava zdravstvena situacija i ponovno uvode epidemiološke mjere.

Među mjerama koje je donijela Vlada RH su bile i one koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke poput obustave, odgode, djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Istovremeno je i gradonačelnik donosio zaključke vezane za mjere pomoći svima koji su pogođeni pandemijom. Mjere su se odnosile na odgodu, umanjenje ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, od zakupnina za poslovne prostore, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uporabu javnih gradskih površina, zatezne kamate i dr. Donesene su i odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtićima i produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnim školama. Utvrđene su mjere štednje kako bi se proračunska potrošnja smanjila u skladu sa smanjenim priljevom prihoda te izrađen Rebalans proračuna.

Drastično smanjenje rashoda

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2020. godine u iznosu od 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana. Konsolidirani manjak iznosi 1,1, milijun kuna čime, s obzirom na okolnosti u kojima smo funkcionirali možemo biti više nego zadovoljni. Ovako mali manjak u odnosu na pad prihoda je rezultat drastičnih smanjenja rashodovne strane jer se odustalo od mnogih aktivnosti i programa koji nisu od presudne važnosti. Jedine skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduženja što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda.

Što se izvršenja proračuna tiče, čeka nas neizvjesna jesen i zima i još neizvjesnija 2021. godina, kazao je gradonačelnik. Ono što je izgubljeno u prvih šest mjeseci ove godine neće se moći nadoknaditi, a ako se uz već donesene, provedu i izmjene propisa koje Vlada najavljuje, koje za posljedicu imaju smanjenje prihoda lokalne samouprave, iduća godina će biti još teža. Velikodušnost Vlade se realizira preko leđa jedinica lokalne samouprave, pa će se primjerice porezno rasterećenje za mlađe osobe koje je Vlada velikodušno donijela, odraziti iduće godine kroz povrat poreza, što za gradski proračun znači 20 milijuna kuna koje će se morati transferirati. Također, najavljeno smanjenje poreznih stopa i najava ukidanja poreza na nekretnine doveli bi do smanjenja prihoda proračuna od oko 100 milijuna kuna u 2021. godini. Uz pretpostavku da sve ostalo ostane isto, taj manjak prihoda bit će nemoguće nadoknaditi, a nitko ne spominje mogućnost kompenzacije i nadoknade gubitka, kazao je gradonačelnik.