Na prijedlog Kluba liste za Rijeku Gradsko vijeće Grada Rijeke jučer je jednoglasno usvojilo zaključak kojim se pokreće izrada Akcijskog plana za sprečavanje vandalizma na području grada Rijeke.

„Zbog neprihvatljivoga stanja u gradu Rijeci po pitanju uličnoga vandalizma koje uključuje brojne slučajeve oštećenja i uništavanja gradske i privatne imovine, ocjenjujemo nužnim izradu akcijskoga plana za sprečavanje vandalizma na području grada. Ulični vandalizam osim što uzrokuje financijsku štetu Gradu Rijeci i našim sugrađanima, predstavlja loš izgled grada koji se sprema za godinu u kojoj će nositi prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture. Akcijski plan bi obuhvatio prevenciju, lakšu identifikaciju vandala te učinkovitije otklanjanje slučajeva vandalizma. Konačni rezultat akcijskoga plana trebao bi podići svijest o problemu vandalizma na području našega grada, bolje koordinirati gradske službe, učinkovitije identificirati vandale, spriječiti nove slučajeva te u konačnici ukupno smanjiti nove slučajeve oštećenja gradske i privatne imovine ali i doprinijeti ljepšem i urednijem izgledu grada,“ stoji u obrazloženju prijedloga Kluba liste za Rijeku.

Pojačan nadzor i hitno uklanjanje grafita

Akcijski plan s jedne bi strane trebao biti edukacijski, kako bi se djelovalo preventivno, ali i sadržavati niz konkretnih uputa za uklanjanje nepoželjnih grafita, kao i za sprečavanje njihova daljnjeg pojavljivanja. Tako se predlaže da se u provođenju programa Građanskoga odgoja i obrazovanja, izvannastavne aktivnosti u riječkim osnovnim školama, posebna pažnja usmjeri na razvijanje međuljudske i građanske ključne kompetencije. Nadalje, tajnici mjesnih odbora i komunalni redari bili bi dužni pojačano nadzirati pojavu novih grafita i oštećenja gradske imovine, a građane je potrebno dodatno informirati o mogućnostima prijava svih oblik vandalizma na besplatni telefonski broj komunalnoga redarstva 0800 5100. U akcijskom planu trebalo bi se naći i interventno uklanjanje grafita u roku od 24 sata od njihovoga uočavanja na imovini Grada, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava i ustanova. Kako bi se donekle spriječilo daljnje uništavanje fasada, na zgradama čija se pročelja obnavljaju uz sufinanciranje iz gradskoga proračuna uvela bi se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine. U Akcijskom planu našlo bi se mjesta i za kontinuirano obavještavanje medija o počinjenim oblicima vandalizma od strane Grada.

Vijećnik Danko Švorinić istaknuo je kako iskustva drugih gradova govore kako je jeftinije nanošenje antigrafitnog sloja, nego proces uklanjanja grafita.

„Svjesni smo da Akcijskim planom da nećemo riješiti problem, a razlog je što Grad Rijeka nije jedini dionik koji treba sudjelovati u rješavanju problema, no želimo potaknuti da Grad Rijeka napravi maksimalno u svom djelokrugu i tako potakne ostale dionike u suzbijanju problema, želeći pritom povećati svijest o tom problemu“, kazao je vijećnik Švorinić.

Vijećnici su u raspravi istaknuli kako valjda napraviti razliku između umjetničkih grafita i nepoželjnog uništavanja javne imovine šaranjem te se založili da se kao afirmativni način u rješavanju ovog problema osiguraju javne površine za umjetničko izražavanje.

Vijećnica Ana Trošelj (PGS) upozorila je da je ponekad kontraproduktivno obavještavati medije o vandalizmu, budući da se onda promoviraju oni koji uništavaju imovinu. Vijećnik Zvonimir Peranić istaknuo je kako bi bilo dobro da se Akcijski plan donese u narednih šest mjeseci.