Homoseksualnost

Kriterij mogućnosti
začeća, koji se najčešće uzima kao relevantni kriterij, pokazuje se
problematičnim jer otvara pitanje prirodnosti seksualnih odnosa uz upotrebu
kontarcepcije (prirodne ili artificijelne). Na kraju predavanja uslijedila je
rasprava okupljenih, a kako je sve proteklo pogledajte u prilogu uz izjavu dr.sc.
Snježane Prijić-Samaržije.