Maškare

Animatori botela Marina, Antonio Badurina i Marina Klarić
maskirani u lava i lavicu, neprestano su kroz razne igre i ples poticali djecu
i roditelje na zabavu koje nije nedostajalo. U nastavku programa na koje su
pozvani svi biti će 25.01.2015. „Veseli mornari“, 01.02.2015. „Čarobne
maškarice na brodu marina“ i 08.02.2015. „Male maškarice se zaljubljuju“.

Dio zabave sa botela pogledajte u prilogu.