undefined

Riječ je o Odluci koja se donosi u skladu sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom odnosno u skladu s Uredbom o gospodarenju
komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH i koja je stupila na snagu u
studenom prošle godine.

„Kako se ujedno radi i o dokumentu koji pokriva važnu temu i
tiče se svih građana Rijeke, u cilju njegove što kvalitetnije pripreme,
pripremili smo predstavljanje nacrta prijedloga za vijećnike. Vjerujem da nam
je zajednički cilj formiranjem ove Odluke graditi održivi sustav koji će
zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve u prikupljanju otpada uz
visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za
krajnje korisnike,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, dodajući kako
je osim zbog zadovoljavanja zakonske regulative i pružanja kvalitetnije usluge
građanima, ovu odluku važno donijeti kako bi se stvorili uvjeti za dobivanje
sredstava iz Europskih fondova, prije svega za projekt sortirnice korisnog
otpada.

Nacrt dokumenta predstavili su pročelnica Odjela za
komunalni sustav Irena Miličević te direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan.

Pravednija raspodjela troškova

Novom odlukom predlaže se pravednija raspodjela troškova
odvoza otpada, pa se raspodjela troškova u zajedničkim spremnicima u
višestambenim zgradama više neće temeljiti na kvadraturi stana, već broju
članova kućanstva, dok će svaka obiteljska kuća dobiti svoj vlastiti spremnik.
U prvom redu naglašeno je kako se neće mijenjati prosječna cijena usluge odvoza
komunalnog otpada, no trošak odvoza otpada bit će pravednije raspoređen – kako
će se ubuduće trošak odvoza otpada naplaćivati po broju članova kućanstava,
neki korisnici će plaćati više, a drugi manje.

Postavljeni prvi poluukopani spremnici namijenjeni za prikupljanje različitih vrsta otpadaNavedenim sustavom cilj je omogućiti građanima upravljanje
vlastitim otpadom, budući da će građani moći odvajanjem reciklabilnih frakcija,
odnosno korisnog otpada smanjiti troškove odvoza otpada. KD Čistoća će
minimalno jednom tjedno odvoziti komunalni otpad, i to na način da će se
korisnik prema unaprijed poznatom rasporedu na ulicu iznositi svoj spremnik otpada
kako bi ga odvezao kamion Čistoće, a najmanje jednom mjesečno reciklabilne
frakcije. Kako osnovicu za obračun troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpada
predstavlja volumen spremnika otpada, korisnik će moći procijeniti hoće li
iznositi svoj spremnik svakog tjedna ili će, s obzirom da ga nije napunio do
vrha, možda pričekati sljedeći tjedan. Onog trenutka kada kamion isprazni
spremnik, u središnji informatički sustav (digitalnu evidenciju) upisat će se
usluga odvoza otpada, koja će potom biti iskazana na računu. Također, građani
će moći, na temelju iskustva, procijeniti kako su zakupili preveliki spremnik
te da su odvajanjem korisnog otpada uspjeli smanjiti količinu miješanog
komunalnog otpada, te se sa KD Čistoćom dogovoriti da im dostavi manji spremnik.

Novi cjenik 1. studenog

Vijećnike je najviše zanimalo na koji će se način određivati
minimalni volumen spremnika, je li predviđena edukacija građana o novom načinu
prikupljanja i zbrinjavanja otpada i formiranju cijene, na koji će se način
osigurati da neovlaštene osobe ne bacaju otpad u spremnike te, primjerice, na
koji će se način dokazivati da je u zajedničke spremnike ubačen, primjerice
krupni otpad, zbog čega korisniku spremnika prijeti plaćanje kazne.

Prihvati li Gradsko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici
Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na
području grada Rijeke, ona bi mogla biti donesena do 1. ožujka, do 30. travnja
bi gradonačelnik mogao donijeti Cjenik, nakon čega slijedi slanje izjava
krajnjim korisnicima, a do 1. lipnja planiraju se obilježiti spremnici i
pridružiti krajnjim korisnicama. Do 1. studenog očekuje se stupanje na snagu
cjenika, uspostavljanje digitalna evidencija te okončanje potpisivanja ugovora
s krajnjim korisnicima.

Gradski vijećnici, ali i svi građani pozvani su da se
slanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara uključe u online savjetovanje s
građanima o Nacrtu prijedloga nove Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te
usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
.