Novi cjenik odvoza komunalnog otpada na snazi od 1. studenog

Prema gradonačelnikovim riječima, svi građani te poslovni subjekti na
svoje će adrese dobiti informativni letak o novom načinu obračuna
odvoza komunalnog otpada s novim cjenikom. Cjenici su pripremljeni u
skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, te
odlukom Gradskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga
povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

„Glavna promjena u odnosu na dosadašnji način prikupljanja otpada je u
tome što se odvoz više neće naplaćivati temeljem površine stambenog
prostora, već prema broju članova kućanstava. Pritom se ukupni prihodi
KD Čistoće ne mijenjaju, što ne znači da neće doći do korekcije iznosa
računa kod pojedinačnih korisnika – nekima, poput domaćinstava s više
članova na više, a drugima, odnosno domaćinstvima s manjim brojem
članova, koji žive u relativno velikom stanu, na manje,“ kazao je
gradonačelnik Obersnel, dok je direktorica Komunalnog društva Čistoća
Jasna Kukuljan istaknula kako je upravo zbog činjenice da se odvoz smeća
više ne plaća po „kvadraturi“ stana, već po broju članova domaćinstva,
novi cjenik puno pravedniji.

Izračun cijene odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada

Prezentirajući novi cjenik, direktorica Kukuljan je istaknula kako
cijenu čini umnožak cijene za jedno pražnjenje određenog volumena
spremnika, broja pražnjenja spremnika mjesečno i udjela korisnika usluge
u korištenju spremnika.

Novi cjenik odvoza komunalnog otpada na snazi od 1. studenog
Prosječni mjesečni račun za odvoz komunalnog otpada za kućanstva

Što se tiče spremnika, njihov minimalni volumen odredila je Čistoća,
razmjerno broju osoba u kućanstvu, pa kućanstvo do dva člana mora imati
spremnik minimalne veličine 80 litara, kućanstvo s tri ili četiri člana
veličine 120 litara, dok domaćinstvo koje broji 5 ili više članova mora
imati spremnik minimalne veličine 240 litara. Spremnik od 1.000 litara,
koliko je volumen sadašnjih zelenih kontejnera za odvoz otpada,
optimalan je za 40 osoba.

Da bi se dobila cijena jedne predaje spremnika određenog volumena
mora se umnožiti cijena volumena spremnika (volumen spremnika zapremine
80 litara stoji 35,64 kune, od 120 litara 48,82 kune, a od 240 litara
88,38 kuna) te cijena jednog pražnjena spremnika (za spremnik volumena
80 litara stoji 6,37 kuna, 120 litara –  9,56 kuna, 240 litara 19,12
kuna, 1.100 litara 58,42 kune, a 5.000 litara 265,55).

Novi cjenik odvoza komunalnog otpada na snazi od 1. studenog
Primjer mjesečnog računa odvoza komunalnog otpada za gospodarstvo i ostale korisnike

To znači da će uz minimalnu učestalost odvoza otpada od jednom
tjedno, domaćinstvo od dva člana koje ima pojedinačni spremnik od 80
litara plaćati mjesečno 61,12 kuna, od 120 litara 87,06 kuna, a od šest
članova 164,86 kuna. Cijene odvoza otpada iz zajedničkih spremnika nešto
su niže, što znači da će se domaćinstvo od dva člana u višestambenim
zgradama svoj udio mjesečno plaćati 47,32 kune, kućanstvo od četiri
člana 72,19 kuna, a domaćinstvo od šest članova 123,43 kune.

Mogućnost individualizacije spremnika kroz naredne tri godine

Cjenik predviđa i mogućnost individualizacije spremnika, odnosno
mogućnost da svatko ima svoj spremnik i sam određuje intenzitet odvoza
otpada, poštujući pritom načelo „onečišćivać plaća“. To je lakše
provesti u privatnim kućama, ali i stanari u višestambenim zgrada,
ovisno o međusobnom dogovoru i količini odvojenog korisnog otpada, čiji
se odvoz neće naplaćivati, mogu upravljati količinom predanog otpada i
intenzitetom njegova odvoza. Na početku primjene cjenika zadržat će se
zajednički spremnici, a u naredne tri godine, sukcesivno po riječkim
kvartovima, dodjeljivat će se pojedinačni spremnici.

Što se tiče cjenika za obrtnike i ostale korisnike, minimalni volumen
spremnika određuje se prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u
poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora. Tako će primjerice
kulturna ustanova površine 200 m2 biti obavezna zakupiti spremnik
minimalne veličine 240 litara te će odvoz jednom tjedno mjesečno plaćati
267,16 kuna, dok je trgovina voćem i povrćem iste površine obvezna
zakupiti spremnik veličine 1.100 litara, čije će pražnjenje na mjesečnoj
bazi plaćati 1.258,54 kuna. Cijene su nešto manje ako se ne zakupljuje
pojedinačni spremnik, već se odlaže u zajedničkom kontejneru.