Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća predstavili su danas novo Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina koje je izgrađeno na nekadašnjem, saniranom odlagalištu komunalnog otpada Viševac u Viškovu. Riječ je o ekološki i ekonomski učinkovitom projektu vrijednom 10 milijuna kuna, a nakon zagrebačkog Jakuševca, ovo je drugi takav pogon u Republici Hrvatskoj.

U Postrojenju snage 1,2 MW predviđa se
proizvodnja preko 6.000 MWh električne energije godišnje, a do sada je u
probnom radu proizvedeno i predano u mrežu HEP-a preko 900 MWh.

Obilasku su novog sustava prisustvovali gradonačelnik Rijeke Vojko
Obersnel i direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan sa svojim
suradnicima.

Kao što je poznato, danas sanirano
odlagalište Viševac nekada je bila vrtača dubine preko 50 metara koja se
koristila za odlaganje komunalnog otpada od 1964. pa do kraja 2011.
godine. U tom je razdoblju ondje odloženo približno 2 milijuna kubičnih metara smeća.

Kako je napomenula direktorica Kukuljan, nakon
prestanka odlaganja krenulo se sa sanacijom koju su sufinancirali
Grad Rijeka te općine i gradovi tzv. Riječkog prstena i Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost, a sve kako bi se što učinkovitije i kvalitetnije
dovršio ovaj opsežni projekt čija je ukupna vrijednost 63,8 milijuna kuna bez PDV-a.

„Sanacija je provedena tako da je preko
cijelog odlagališta napravljena nepropusna prekrivka na koju je nanesen sloj
zemlje te je cijela površina uređena i zatravljena“, poručila je Kukuljan i dodala kako je izgrađena monitoring stanica za kontrolu kakvoće
zraka i ambijentalne buke, obodni protupožarni put te postavljena zaštitna
ograda.

Izgrađen je i sustav za prikupljanje
i odvodnju procjednih voda te su po cijeloj površini odlagališta Viševac
izbušena 52 plinska bunara za sigurnu ekstrakciju odlagališnog plina, koji su instalacijama spojeni s postrojenjem za spaljivanje samog plina na dvije plinske
baklje.

Upravo temeljem zbrinute količine
odlagališnog plina na tim bakljama, razmatrana je mogućnost energetskog
iskorištavanja odlagališnog plina za proizvodnju struje i smanjenja njegovog utjecaja na okoliš.

Naime, na odlagalištima komunalnog otpada razgradnjom organske komponente stvara se odlagališni plin čiji je najvažniji
sastojak metan. Kao jedan od najučinkovitijih načina smanjenja njegova utjecaja
na okoliš je smanjenje emisija spaljivanjem na bakljama ili, kao u ovom
slučaju, korištenje za proizvodnju električne energije.

Prema riječima gradonačelnika Obersnela, ovakvim
korištenjem odlagališnog plina smanjena je emisija tih plinova te postignuta energetska učinkovitost jer se koristi za proizvodnju struje. Također, projekt je u potpunosti
ekonomski održiv te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog
stanovništva.

Projekt
izgradnje Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina
u skladu je s europskom inicijativom Sporazum gradonačelnika, koji je pokrenula
Europska komisija i čiji je Grad Rijeka potpisnik, a kojim se Rijeka obvezuje
na poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i
održivog razvoja pa tako i očuvanja klime.Također, projekt
je i u skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađenim
2010. godine, a koji donosi razne mjere s ciljem postizanja smanjenja CO2
od 32% do 2020. godine.