50. kolegij gradonačelnika

Na
početku kolegija gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je
poslao pismo sućuti japanskom veleposlaniku povodom tragičnih događaja
koji su pogodili Japan proteklih dana. Pismo s izrazima sućuti uputio je
i gradonačelniku Kawasakija koji je najstariji grad prijatelj Rijeke, a
donesena je i odluka da se iz tekuće rezerve proračuna Hrvatskom
crvenom križu uplati 100,000,00 kuna na ime pomoći Crvenom križu Japana.

U nastavku kolegija gradonačelnik je govorio o projektu
novog  autobusnog kolodvora kao jednog od strateških gradskih projekata
čija bi gradnja mogla krenuti koncem ove ili početkom iduće godine.
Budući da je u uvjetima ekonomske krize izbor modela za realizaciju
ovako velikog projekta kao što je Zapadna Žabica vrlo sužen, odlučeno je
da se projekt gradnje realizira modelom javno privatnog partnerstva –
privatno financirane inicijative. Grad Rijeka kao nositelj projekta i
vlasnik zemljišta i nekretnina na Zapadnoj Žabici, raspisat će natječaj
za odabir privatnog partnera koji će dobiti pravo građenja i
komercijalne eksploatacije svih sadržaja kompleksa na rok koji će se
kretati između 27-30 godina. Gradska tvrtka Rijekapromet će upravljati
javnom garažom i garažom za autobuse te preuzeti upravljanje autobusnim
kolodvorom ukoliko privatni sektor ne pokaže interes.
 
Kako je
pojasnio gradonačelnik, prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu
predviđeno je da se cijeli postupak provede kroz tri faze. U prvoj fazi
Grad Rijeka treba Agenciji za javno privatno partnerstvo podnijeti
zahtjev za procjenu opravdanosti i financijske održivosti projekta,
nakon čega Agencija kontrolira natječaj i prijedlog ugovora i na kraju
vrši kontrolu konačnog ugovora.
Privatni partner će osnovati
trgovačko društvo posebne namjene koje će  izgraditi cijeli kompleks i
koje će također održavati građevinu tijekom trajanja ugovora. Grad
Rijeka će preuzeti obvezu financiranja projekta putem godišnjih rata te
nadzirati izvršenje ugovorenih usluga. Po isteku ugovora cjelokupni
kompleks Zapadna Žabica prešao bi u  vlasništvo Grada Rijeke. Cjelokupni
je materijal proslijeđen na Gradsko vijeće. 
  
Na kolegiju su
također podnesena izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo i
Direkcije za prometno redarstvo, s time da je potonja prvi put dala
cjelogodišnje izvješće. Ta je Direkcija tijekom 2010. godine izdala 13
288 obavijesti o počinjenom prekršaju i 4276 upozorenja o počinjenom
prekršaju, većinom zbog nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim
za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, zatim na nogostupima i
pješačkim zonama, obilježenim pješačkim prijelazima i autobusnim
stajalištima.

Najviše
prekršaja sankcionirano je na glavnim prometnicama kroz centar grada u
koje spadaju Strossmayerova ulica, Titov trg, Fiumara, Jelačićev trg,
Scarpina ulica, Adamićeva ulica, Jadranski trg, Trpimirova ulica, Riva,
Ulica Ivana Zajca na kojima je zabilježeno 25,5% od ukupnih prekršaja.
Prošle godine djelatnici Direkcije za prometno redarstvo izdali su
također ukupno 2645 naredbi za premještanje vozila. Ukupni iznos
počinjenih prekršaja je 5.495 600,00 kuna, no plaćanje po Obavijesti
poštovalo je samo 21,8% počinitelja, pa je naplaćeno 1.083 997,00 kuna
ili 19,7%.  Kada se statistici dodaju djelomično plaćeni prekršaji,
proizlazi da od ukupnog broja prekršaja nije plaćeno 9226 prekršaja,
odnosno čak 69%. kako je pojasnio ravnatelj Mišan, ako naplata prekršaja
ne uspije izdaje se Obavezni prekršajni nalog, a takvih je prošle
godine izdano 7 510, od čega je naplaćeno 1049. Budući da se na takav
nalog može uložiti prigovor, predmet ide na prekršajni sud, pa se cijela
procedura može protegnuti na čak sedam godina.
 
Također,
prihvaćena je i Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog
područja Rujevica temeljenog na prvonagrađenom
urbanističko-arhitektonskom rješenju čija je koncepcija stvaranje
modernog stambenog naselja, s drvoredima, uređenim pješačkim i
biciklističkim stazama, zelenilom s javnim i društvenim sadržajima u tri
zone stanovanja. Prihvaćena je i odluka o Izmjenama i dopuna
Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin u Rijeci čime će se taj
plan uskladiti s GUP-om i Prostornim planom, a za koji će se od 28.
3.-do 15. 4. 2011. provesti Javna rasprava  Izmjenama se mijenjaju
granice obuhvata, prometna mreža, pojedine namjene površina se također
mijenjaju ili bolje definiraju, uvodese  nove površine za parkirališta,
novi sustav odvodnje otpadnih voda, nova plinoopskrbna mreža i mjere
zaštite prirode. 
  
Prihvaćen je i prijedlog Zaključka o
sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja s udrugama i
Međunarodna suradnja za 2011. godinu kojom se odobrava sufinanciranje
Udruge Kali Sara iz Zagreba, u visini iznosa od 4.000,00 kuna u svrhu
sufinanciranja dijela troškova organizacije Svjetskog dana Romskog
jezika u studenome 2011. godine;  AIESEC Rijeka, u visini iznosa od
4.000,00 kuna, i to 2.000,00 kuna za sufinanciranje dijela troškova
sudjelovanja Filipa Životića na ISFIT-u u Norveškoj te 2.000,00 kuna za
sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja predstavnika AIESEC-a na
EuroXPro u Estoniji.

Valja napomenuti da u svrhu unapređenja
kvalitete života građana grada Rijeke, Grad Rijeka kontinuirano
financira rad udruga na području grada Rijeke i šire, za realizaciju
raznih programa, projekata i aktivnosti koji su od općeg interesa za
Grad Rijeku te koji ujedno doprinose unapređenju suradnje između Grada
Rijeke i udruga kao i razvoju civilnoga društva. U prošloj 2010. godini,
Grad Rijeka je ukupno sufinancirao programe, projekte i aktivnosti 842
udruga građana s ukupnim iznosom od 31.907,612,73. što je predstavlja
3,72%  Proračuna Grada Rijeke za 2010. Godinu.

Na
kolegiju je prihvaćena i objedinjena informacija rezultata ispitivanja o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne
vode te kakvoći mora za kupanje u 2010., pri čemu je izraženo
zadovoljstvo što je Rijeka među onim gradovima koji kontinuiranim
ulaganjem u vodoopskrbu i odvodnju postižu izvrsnu kakvoću vode za piće
te čistoću plaža za kupanje. KD ViK Rijeka vodu za piće isporučuje za
oko 190.000 stanovnika šire regije. Analizu kvalitete vode, u skladu s
Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće svaki dan provodi
Laboratorij PRJ Vodovod te Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije kroz županijski monitoring putem 32 uzorka
mjesečno i Hrvatski zavod za javno zdravstvo kroz državni monitoring
jednom godišnje.

U 2010. godini laboratorij PRJ Vodovod obavio
je 4.808 ispitivanja uzoraka vode pri čemu je 99,33% ispitanih uzoraka
vode bilo zdravstveno ispravno. Voda za piće na slavini takve je
kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za
pripremu vode za piće. Što se tiče sustava javne odvodnje otpadnih voda,
izgrađeni sustavi omogućuju priključenje oko 47% stanovnika šireg
riječkog područja na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Analizu
otpadnih voda, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i
drugih tvari u otpadnim vodama svakodnevno provodi laboratorij PRJ
Kanalizacija te vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij (55 puta u
godini). U 2010. godini oba su laboratorija ukupno ispitala 470 uzorka
otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda
zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Izvor: Grad Rijeka

Kalendar događanja

Izložba
 • 27.06. – 09.07.
 • (19:00)

Putujuća izložba fotografija “Tokyo Before / After” u Kortilu

Izložba predstavlja profil Tokija kroz umjetnost fotografije, pri čemu se prizori iz 1930/1940-ih izlažu kao suprotnost onima nastalima nakon 2010. godine...

Detaljnije

Književni susret
 • 07.07.
 • (20:00)

Knjiga na nezgodnim mjestima: Dino Pešut u pothodniku ispod autoceste na Krnjevu

U četvrtak 7. srpnja u 20 sati u pothodniku na Krnjevu koji prolazi ispred autoceste, a u kojeg se ulazi iz Medovićeve ulice održat se novi susret iz ciklusa Knjiga na nezgodnim mjestima Gradske knjižnice Rijeka....

Detaljnije

Festival
 • 07.07.
 • (21:00)

Lela Kaplowitz Trio stiže na Festival Štikla

Cijenjena hrvatska jazz vokalistica sa svjetskim glazbenim iskustvom Lela Kaplowitz je nastupala u Madison Square Gardenu, Birdlandu i Blue Noteu u New Yorku, na mnogim prestižnim jazz festivalima te s vrhunskim jazz glazbenicima diljem sv...

Detaljnije

Koncert
 • 07.07. – 08.07.
 • (20:00)

LET 3 otvara Riječku zvečku

Veliko otvaranje festivala Riječka zvečka uz neprikosnovene vladare koncertnih pozornica - riječki Let 3...

Detaljnije

Koncert
 • 12.07.
 • (20:00)

Kultur Shock u Rijeci!

Atipični i politički bezobrazni sa sevdahom, punkom i rockom u savršenoj kombinaciji, u Rijeku dolaze nabrijani da bi vas ”kulturno šokirali”!...

Detaljnije

Koncert
 • 13.07.
 • (21:30)

Koncert Nine Badrić na Trsatskoj gradini

U okviru Ljeta na Gradini, u drijedu, 13. srpnja, u 21.30 sati, koncert će održati Nina Badrić, jedna od najcjenjenijih hrvatskih pjevačica...

Detaljnije