Godišnji plan energetske učinkovitosti u
neposrednoj potrošnji energije Grada Rijeke za 2016. godinu obuhvaća tri
temeljna sektora – zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu.

S
obzirom na to da na sektor zgradarstva otpada 52 posto ukupne potrošnje
energije Rijeke, procijenjeno je da su najveći potencijali energetskih
ušteda upravo u ovom sektoru.  Mjere koje se tiču zgrada u vlasništvu i
korištenju Grada Rijeke uključuju zamjenu kotlovnica na loživo ulje
kotlovima na plin, energetsku obnovu zgrada, zamjenu dotrajale
stolarije, izgradnju kotlovnice na biomasu za energetske potrebe
Komunalnog društva Čistoća te ugradnju solarnih panela na Komunalnoj
garaži Čistoće.

Mjere koje se odnose na stambene zgrade
obuhvaćaju poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u
kućanstvima na području grada Rijeke, poticanje energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća, program energetske obnove višestambenih zgrada te
obnovu toplinskog sustava grada Rijeke.

Mjere energetske
učinkovitosti za sektor prometa odnose se na javni prijevoz koji je u
nadležnosti Komunalnog društva Autotrolej i na komunalna vozila u
nadležnosti Komunalnog društva Čistoća, kao i na izgradnju druge
Energove punionice stlačenog prirodnog plina.

Za sektor javne
rasvjete utvrđena je jedna mjera koja se odnosi na rekonstrukciju javne
rasvjete u Mihanovićevoj ulici u okviru koje će se 22 zastarjele,
neučinkovite i ekološki neprihvatljive svjetiljke zamijeniti novima,
manje snage i boljih karakteristika.

Sve navedene mjere
financirat će se iz proračuna Grada Rijeke, vlastitih i kreditnih
sredstava komunalnih i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada
Rijeke te sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Riječki
gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se projekti energetske
učinkovitosti u Rijeci provode već dugi niz godina, podsjetivši kako je
Rijeka jedan od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu
gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors). Istaknuo je kako
Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke nije mrtvo slovo
na papiru, a jedan od najboljih dokaza su i brojna obnovljena pročelja u
gradu.