Na Drenovi podignut pust Lino Fiškal

Kako je sve proteklo pogledajte u prilogu.