Ministar Mihael Zmajlović

Ministar Mihael Zmajlović, pomoćnica ministrice
graditeljstva Borka Bobovec i direktor Fonda za zaštitu okoliša Sven Müller u
Rijeci će na tribini za građane predstaviti „Program energetske obnove
obiteljskih kuća“. Cilj Programa bio je obnoviti 2.000 kuća godišnje, a već
sada je interes toliki da će samo ove godine projektima biti obuhvaćeno više od
6.000 kućanstava.

Tribina će se održati u 18 sati u Gradskoj vijećnici Grada
Rijeke, Korzo 16.

Otvorena je za sve građane i predstavnike medija. Mogućnost
za izjave ministara biti će osigurana 15 minuta prije početka tribine.