Centar za gospodarenje otpadom Marišćina kreće s probnim radom 30. srpnja

CZGO Marišćina danas je posjetio ministar zaštite
okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Centar za gospodarenje otpadom
Marišćina prvi je centar koji je izgrađen i prvi koji kreće s probnim
radom 30. srpnja. „To je odlična vijest. Marišćina će gospodariti
otpadom s područja Primorsko-goranske županije i bit će prvi centar koji
stavljamo u funkciju.

Vrijednost centra je 277 milijuna kuna.
Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa
osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad
Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati
centrom. Do kraja godine s radom kreće i Centar za gospodarenje otpadom
Kaštijun u Istarskoj županiji. Ova dva centra kompletirat će sustav
gospodarenje otpadom za pola milijuna građana koji žive u ove dvije
županije“, rekao je ministar Zmajlović. 
   
„Otvaranje centara
omogućit će da se u roku od godinu dana saniraju i zatvore sva
odlagališta otpada u nabrojanim županijama. CGO-i su jedan od stupova
sustava gospodarenja otpadom. S njima sustav postaje kompletan, a
odlaganje otpada na odlagalištima diljem Hrvatske napokon odlazi u
povijest“ – istaknuo je ministar Zmajlović.
U Hrvatskoj će ukupno
biti izgrađeno 13 centara za gospodarenje otpadom za koja je osigurano 5
milijardi kuna, pretežno EU sredstava.