Zajedno do EU fondova - za čist okoliš i održivi razvoj

Mogućnosti ulaganja i ciljeve koji se žele postići
projektima koji će se realizirati sredstvima iz EU fondova predstavili su
Branko Grčić, potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja i fondova
EU-a, Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode, Gordan Maras,
ministar poduzetništva i obrta te drugi gosti, među kojima i voditelji
projekata koji su financirani sredstvima iz EU fondova.  Nakon izlaganja govornika održana je i kratka
panel rasprava u kojoj su ministri odgovarali na pitanja iz publike. Što je
rečeno o mogućnostima korištenja EU fondova pogledajte u kratkoj snimci.

Naglasak čitavog predstavljanja stavljen je na zaštitu
okoliša, jer je od preko 80 milijardi kuna iz europskih strukturnih i
investicijskih fondova koje će Hrvatskoj biti na raspolaganju do 2020., čak 21
milijarda kuna namijenjena zaštiti okoliša. Zatim je organiziran posjet i
obilazak Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, prvom od trinaest takvih
centara koje Hrvatska namjerava otvoriti i njima zamijeniti dosadašnja,
ekološki i gospodarski neprihvatljiva, odlagališta otpada.

Kako je izgledao obilazak i što je tamo rečeno, pogledajte u
prilogu.