Foto: http://www.ind-zone.hr/
Foto: http://www.ind-zone.hr/

Grad Bakar uredio je infrastrukturu na 200 tisuća četvornih metara
platoa i sada je ukupna površina zone pet milijuna četvornih
metara. Bakar je smanjio i komunalnu naknadu za poduzetnike, za 20%.

Očekuju da će tako nastali proračunski minus u iduće dvije godine
nadoknaditi većim pokretanjem novih poslova u industrijskoj zoni.

Izvor: Radio Rijeka