Malo (Više) Mozga

Prva tako organizirana tribina bila je upravo na 8. mart pa je ove godine, osam
godina kasnije, bila prava prilika da se obnovljeni ciklus predavanja pokrene
upravo na taj datum. Na održanoj tribini govorilo se o položaju žene u
suvremenom društvu, načinu na koji se isto odnosi prema feminističkim idejama i
djelovanjima te na temu načina rješavanja problema patrijarhalnosti kao
pretpostavljanog modela bazične ideje nukleusa naše/ih zajednice/a.

 

Više o samim tribinama, kao i o tome zašto je novi ciklus
započeo upravo ovom temom, rekao nam je organizator Mato Ivanišević:

 

A o tome što se govorilo na konkretno ovoj tribini ukratko
su sažele i gošće, profesorice Snježana Prijić-Samardžija i Ankica Čakardić:

 

Djelić rasprave u koju se vrlo aktivno uključila i publika
možete vidjeti ovdje: