Komunalni radovi na području MO Drenova

Uz postojeće radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži KD Vodovod i kanalizacija, izvedeni su radovi ili se nastavljaju do njihovog krajnjeg završetka na sljedećim lokacijama:

Izvođaču radova TD Vipnet d.o.o. Zagreb odobren je prekop i sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina u Ulicama Braće Hlača, Stanka Frankovića, Gerovska, Škudarovska i Fužinska do 31. kolovoza 2016. godine radi ugradnje PHD cijevi za priključak objekata na DTK mrežu.

Izvođaču HEP – ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka odobren je prekop i sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina u periodu do 30. srpnja 2016. godine u Ulici Svetog Jurja od TS Gornja Drenova 3 u ulici Podbreg do raskrižja sa Ulicom Šamburinski put radi gradnje 10(20) kV mreže Saršoni – Gornja Drenova. U ulici Orlanda Kučića kod kućnog broja 18 odobreno je izvođenje radova do 31. listopada za izradu priključka objekta te organizacija i uspostava privremene regulacije prometa.
Izvođaču TD Hrvatski telekom d.d. Zagreb  odobren je prekop i sanacija trupa nerazvrstanih cesta i javnih površina u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 93 do 31. kolovoza radi ugradnje i priključenja MFG kabineta na javnu elektroničku mrežu.
Izvođaču Optima telekom d.d. Zagreb odbreni su radovi u Ulici Braće Hlača kod ulaza na groblje radi ugradnje svjetlovodnih kabela za potrebe Komunalnog društva Kozala.

Produžen je rok za izvođenje radova TD Centrogradnja d.o.o. Zagreb da u ime investitora Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka izvede prekop i sanaciju trupa nerazvrstanih cesta  i javnih površina na području Donje Drenove u Ulici Ivana Žorža u dužini od 150 metara  na spoju između Ulica Stanka Frankovića i Braće Hlača do 30. rujna 2016. godine. Prekopi se izvode radi izgradnje odnosno rekonstrukcije sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda. Za mjesec listopad najavljeni su i radovi po sredstvima komunalnih prioriteta odnosno građevinsko uređenje dječjih igrališta u Ulici Stanka Frankovića  južno od kućnog broja 20 i Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20 te opremanje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici sjeverno od kućnog broja 20.

(D.L.)

Oznake

Kalendar događanja

Skip to content