Nova godina 2013

Kako je na današnjem gradonačelnikovom kolegiju pojasnila pročelnica Irena
Miličević, pošto je oprema koja se koristi za kićenje pogodna za korištenje
dulji niz godina, vodilo se računa da se koristi sav postojeći dekorativni
materijal, uz dopunu manjom količinom novog potrošnog materijala, tako da će se
ove godine u tu svrhu utrošiti 298.825,63 kn.

 
61. gradonačelnikov kolegij