Projekt „Kako čitati kvart“ dio je programa Slatko i slano, Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture i Riječkog programa lokalnog partnerstva, a provodi se u sklopu programa Kortil uživo. Obuhvaća zonu oko Rječine te dio Sušaka u okruženju Hrvatskog kulturnog doma.

Projekt su predstavili zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, voditeljica Galerije Kortil Jolanda Todorović, direktorica RIJEKE 2020 Irena Kregar Šegota, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu i voditeljica Riječkog programa lokalnog partnerstva Dragica Fadljević te ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku Edvin Liverić. Predstavljanju su se pridružili i učenici Građevinske i tehničke škole.

U sklopu projekta, na klupama na Šetalištu A.K. Miošića postavljeno je šest priča i virtualnih šetnji koje se bave Rječinom odnosno vrijednostima i ulogama koje je ova rijeka imala u prošlosti grada: Priča o dva grada, Prva riječka luka, Tradicijska maritimna baština, Do Hartere uzvodno, Uz Rječinu Ružićevom i Uz Rječinu Vodovodnom.

Priče je moguće poslušati i pogledati putem QR kodova koji su aplicirani na naslone klupa i koji vode na sadržaj koji će biti moguće pronaći i na web stranici HKD-a Kortil uživo. U sklopu projekta izdan je i povijesni vodič/mapa Kako čitati kvart? s opisima najzanimljivijih točaka ove urbane zone.

Projekt Kortil uživo koji još od 2014. godine zajedno sa zajednicom u svom okruženju provodi galerija Kortil. Svake godine projekt provodi zasebne programe, a u 2020. godini Kortil uživo organizirao je Kako čitati kvart? kao dio programskog pravca Slatko i slano Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Zamisao je projekta Kortil uživo stvaranje osviještenog odnosa prema javnom prostoru preko kreativnih intervencija te doprinos harmonizaciji i razvijanju suradničkih odnosa u zajednici.

S tim je ciljem u periodu od svibnja do listopada 2020. održano osam susreta (stručna vodstva po kvartu, predavanja, razgovori) u kojima je sudjelovalo 120 polaznika, građana i učenika škola uključenih u projekt.

Autorski tim

U aktivnostima su sudjelovali Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Građevinska i tehnička škola, Prva hrvatska riječka gimnazija, učenici Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Muzej grada Rijeke, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, volonteri EPK, Klub Sušačana i TryTheatre Rijeka.

Autorski tim čine Marko Smoljan, Ivan Vranjić, Ivana Golob-Mihić, Luciano Keber, Vesna Rožman i Jolanda Todorović.

Program su podržali Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za kulturu, Riječki program lokalnog partnerstva i RIJEKA 2020.

Riječki program lokalnog partnerstva provodi se već sedamnaestu godinu za redom.