Nasumičnim izvlačenjem prijavnica izabrani su sljedeći građani: Ivan Bystryakov, Valentino Klarić, Noa Jelić Matošević, Elvis Vaupotić, Ella Bukvić, Daniela Maria Genc, Serena Vanić, Dona Bueno, Ervin Grujić, Nino Krvavica, Marko Veronica, Josip Lukić, Gordana Saršon, Adriana Licardo Luketić, Maja Vizjak, Ana Kersulić, Dragan Džoić, Alan Dešić, Loredana Varljen, Mira Jelčić, Mirjana Kovačić, Silvija Skorić Vujnović, Marijan
Janković, Miljenko Smokvina, Slobodan Petrović, Berislav Markov, Nina Silov, Jadranka Balen, Enza Vaccaro i Ljiljana Majer Pejnović.

Za odabrane članove Vijeća bit će organizirana edukacija o načinu rada u Vijeću te o programima Civilne inicijative i Zeleni val, a također će ih se upoznati s kriterijima i idejama vodiljama koje će im poslužiti kao smjernice za što kvalitetniji rad i donošenje što boljih odluka. Prvi sastanak Vijeća planiran za 19. studenoga
2018. godine.