Otvorenjem izložbe polaznica i polaznika Tečaja kiparstva te podjelom potvrda o pohađanju, jučer je završen proljetni ciklus predavanja Sveučilišta za 3. dob koje, u suradnji s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom, provodi Sveučilište u Rijeci.

Ovogodišnji proljetni ciklus pohađalo je ukupno 62 polaznica
i polaznika, a uz tečaj kiparstva, održao se i ciklus predavanja o arheološkoj
baštini sjevernog Jadrana pod vodstvom Palme Karković-Takalić, mag. archeol. s
Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta te ciklus predavanja o
emocijama pod vodstvom dr. sc. Asmira Gračanina s Odsjeka za psihologiju
Filozofskog fakulteta.

Tečaj kiparstva bio je namijenjen svim zainteresiranima,
starijim od 55 godina bez obzira na dosadašnje iskustvo u umjetničkom
izražavanju. Radom u manjoj grupi ostvario se mentorski pristup, a kreativni je
rad pod vodstvom doc. art. Darije Žmak Kunić i Dražena Vitolovića s Akademije
primijenjenih umjetnosti, rezultirao izložbom.

Podsjetimo, u programu Sveučilišta za treću dob dosad je
sudjelovalo preko 600 polaznica i polaznika, a riječ je o neformalnom
obrazovanju namijenjenom starijima od 55 godina, sa završenom srednjom školom i
više.