Bojana Guberac, studentica je na Pomorskom fakultetu, a
drugu godinu zaredom pohađa CEKAPE-ovu radionicu kreativnoga pisanja (poezija)
u Rijeci i aktivno vodi te promovira autorsku stranicu na Facebooku pod nazivom
Anna Berlin Poetry, na kojoj objavljuje poeziju pisanu na pisaćoj mašini. 

Kontekst u kojem Guberac dinamizira poeziju (nastalu sada
već zastarjelom metodom pisanja), stavljajući je u digitalni okvir pa ju opet
vraćajući u “okvire” kao i intermedijalna veza poezije i slike,
jednim se dijelom nastavlja na vizualnu poeziju koja redefinira prostor u
umjetnosti. Primarni zadatak vizualne poezije jest da poeziju učini vidljivom, tj. da
probudi kod primatelja svijest o jeziku kao materiji koja se može oblikovati
stoga Guberac pred primatelje postavlja zahtjevan zadatak, a taj je da pokušaju
pjesmu obuhvatiti sa svih strana u prostoru, da ju pokušaju doživjeti kao objekt.
Mada pjesnički tekst u ovom slučaju primamo vizualno, materijal te poezije je i
dalje jezik.

Na izložbi će se, po promotivnoj
cijeni, moći nabaviti i majice s autoričinim stihovima.

Izložbu će, uz autorice otvoriti Kristina Posilović, a program će obogatiti
glazbeni gosti, Teo de Privitellio uz gitarsku pratnju Alena Mančića.