Isporuka u 3. maju

Ostaje im dovršiti još jedan, čija je isporuka predviđena u srpnju ove godine.

Iako su iz švedske kompanije najavili mogućnost gradnje još nekoliko brodova, čini se da su zasad odustali, a suradnja se nastavlja gradnjom sedamnaest već naručenih teglenica.

Izvor: Radio Rijeka