Temeljni cilj ovog projekta je promocija filantropije i poticanje
razvoja korporativne filantropije i multi-sektorskog pristupa te razvoja
kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u
lokalnim zajednicama. Projekt će se provoditi od listopada
2015. do 31. ožujka 2017., na području Istarske, Primorsko-goranske,
Karlovačke i Ličko-senjske županije. Grad Rijeka se uključio u
Projekt kao partner. Nema obvezu sufinanciranja predmetnog projekta,
već ima obvezu diseminacije informacija o aktivnostima i rezultatima
projekta; sudjelovanja u obilježavanju „Dana filantropije“; te sudjelovanja
predstavnika Grada na okruglim stolovima. 


61. gradonačelnikov kolegij