Hana Dutina

“Sve je počelo od treša. Od želje da ismijem ideju o trešu koji je toliko sveprisutan u našim životima. Treš je svuda oko nas, od muzike koja dopire iz obližnje kafane, od filmova i ostalih vizualnih materijala koje gledamo, od književnosti koju čitamo, a ono što ga određuje i karakterizira su loš ukus, vulgarnost, površnost, otrcanost, sentimentalnost i sladunjavost bez obzira da li je riječ o predmetima, životnoj sredini ili ponašanju. Treš kao stil života. Taj proces u ovom slučaju čine s jedne strane oko promatrača ili leća objektiva i s druge strane objekt ili rađe subjekt, koji je za krajnji rezultat i najbitniji. Bitno je reći da je taj proces stvaranja nepredvidljiv i da baš u toj nepredviljivosti leži ono što je za mene bilo presudno.”

Izložbu je moguće pogledati do 29. travnja u prostorijama Galerije “Palach”.