63. gradonačelnikov kolegij

Kako je pojasnio gradonačelnik, proračun za 2016. veći je jer su uvođenjem riznice u proračun prvi puta uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te rashodi i izdaci koji se iz njih financiraju od 91,6 milijuna kuna.

Ako bi se iz ukupne sume izuzeli vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, proračun bi iznosio 799,2 milijuna kuna, što znači da su proračunski prihodi veći za 51,7 milijuna kuna u odnosu na 2015., rekao je.

Prema novoj metodologiji izrade proračuna, po prvi puta su iskazani vlastiti i namjenski prihodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke. To su dječji vrtići, Dom mladih, osnovne škole, Dječji dom Tić, Gradska knjižnica, Muzej Grada, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Javna vatrogasna postrojba, mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina.

U proračun za naredno trogodišnje razdoblje, od 2016. do 2018., uključene su i dvije ustanove koje će od početka iduće godine biti novi proračunski korisnici Grada Rijeke – Psihijatrijska bolnica Lopača i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.

U proračunu za 2016. planira se povećanje prihoda od poreza za 4,1 posto u odnosu na 2015., povećanje prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak za 3,4 posto, dok su prihodi od poreza na promet nekretnina planirani u sumi od 27 milijuna kuna tijekom sve tri godine.