obilazak centra grada

Obilazak je krenuo od škole Nikola Tesla prema zgradi
Suda, zgradi Arhive, Supilovom i Kurelčevom ulicom sve Hotela Bonavia, a
završio na Trgu Municipija. U prosincu se planira održati obilazak u
predbožićnom duhu te se planira obići objekte sa postavljenim jaslicama. Ovoga
puta odazvalo se pedesetak građana različite dobi, a izjave nekih od njih i što
im je bilo najzanimljivije pogledajte u prilogu.