Riječ je o projektu „STEM u oblacima“ u sklopu kojega su u posljednjih godinu dana provedene edukacije za partnerske organizacije i online radionice o radu s korisnicima. U sklopu projekta provedene su i radionice izmjene iskustava, kao i edukacija o kreiranju i facilitiranju online učenja za projektne partnere. Također, osmišljen je i online tečaj s pet lekcija iz različitih tema STEM-a, te je izrađeno 11 video-animiranih edukativnih materijala za online učenje, kao i online društvena igra edukativnog sadržaja.

Razvijena edukativna društvena igra

Aktivnostima je glavni cilj bilo uvođenje novih metoda rada kako bi ojačale kapacitete organizacija za izradu online edukativnih sadržaja prilagođenih djeci i mladima. Osim toga, aktivnosti projekta fokusirale su se i na popularizaciju STEM-a, pa je tako u sklopu projekta osmišljena i edukativna društvena igra u tipu memoryja koja na zabavan način svoje igrače educira o životu u svemiru, točnije – o uvodu u astrobiologiju, o međunarodnoj svemirskoj postaji, svemirskim tehnologijama, etičnosti ljudskog djelovanja u svemiru i o prilagodbi organizama različitim uvjetima na Zemlji, ali i u svemiru. Igra je prilagođena igranju pojedinačno ili u skupini od više igrača, a osim dobre zabave igra garantira i puno novih i zanimljivih saznanja o svemiru.

Online tečaj o životu na svemiru

Osim edukativne društvene igre, u sklopu projekta razvijeno je i pet lekcija online tečaja na temu života u svemiru koje se sastoje od interaktivnih zadataka i video-animiranih edukativnih materijala za online učenje. Izradom online tečaja zaposlenici organizacija civilnog društva unaprijedili su svoja znanja vezana za izradu ovakvog tipa materijala za učenje kako bi bili u mogućnosti implementirati ga u svoj budući rad s djecom i mladima.

Razvijenu edukativnu društvenu igru možete isprobati klikom na poveznicu, dok su online materijali za učenje dostupni na službenoj web stranici projekta.

Europski projekt

Projekt „STEM u oblacima“ prijavljen je na javni poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ (UP.04.2.1.11) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Odlukom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske od 17. lipnja 2022., donesena je odluka kojom je utvrđeno da je projektu dodijeljeno 464.562,46 HRK , od čega bespovratna sredstva iznose 100% (udio Europskog socijalnog fonda 85%, a Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%).

Nositelj projekta STEM u oblacima je Centar tehničke kulture Rijeka, a projektni konzorcij sačinjavaju Astronomsko društvo Višnjan, Bioteka – Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, FabLab – udruga za promicanje digitalne fabrikacije.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Centra tehničke kulture Rijeka.